La inversió socialment responsable atreu els diners

La inversió socialment responsable

A més de tenir en compte la rendibilitat i la seguretat dels seus estalvis, els inversors cada vegada es preocupen més per aspectes extrafinancers, com l’impacte social, mediambiental o de bon govern de les empreses o països en els quals inverteixen ja sigui directament o indirectament. És el que es coneix com a inversió socialment responsable (ISR).

Aquest tipus d’inversió ha crescut a un ritme del 61% des del 2012, segons un informe de la Global Sustainable Investment Alliance (GSIA), i el 71% dels inversors individuals en actiu afirmen estar interessats en les inversions sostenibles, segons el Morgan Stanley Institute for Sustainable Investing. És a dir, que les veuen com una bona alternativa en la qual apostar els seus diners.

I no és una simple moda: dos de cada tres inversors pensen que les inversions sostenibles tindran més rellevància en els propers cinc anys. Així ho indica un recent estudi de La Fundació Biodiversitat (Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient), titulat La inversió en la creació i desenvolupament d’empreses verdes a Espanya.

La conscienciació soci ambiental més gran no és l’única raó per la qual aquest tipus de projectes atreuen cada vegada més als diners. Els inversors consideren que les empreses ambientalment responsables són més eficients, estan més ben gestionades i se’n surten millor als mercats, segons l’esmentat estudi de la Fundació Biodiversitat. Una altra conclusió interessant de l’informe és que dins del sector de la inversió comença a assentar-se la idea que existeix una correlació positiva entre gestió responsable del medi ambient i creixement i expansió empresarial.

En el marc d’aquesta atmosfera favorable per a l’ISR també cal tenir en compte les bones perspectives de creixement de les activitats de l’economia verda i el procés progressiu de conscienciació ambiental del conjunt de la societat. L’informe de la Fundació Biodiversitat destaca com les àrees amb més possibilitats per a inversors i emprenedors: l’eficiència energètica (que engloba les energies renovables), l’economia circular, la mobilitat sostenible, la gestió de l’aigua, les ciutats intel·ligents, l’optimització dels recursos naturals i els serveis de suport relacionats.

Un altre punt a favor de l’IRS és que encaixa perfectament amb la visió a llarg termini dels mercats, que comencen a entendre que dins de no tants anys el canvi climàtic tindrà nefastes conseqüències per a les finances mundials. D’aquí una altra raó de pes per invertir en aquest tipus de productes. A més, la sostenibilitat permet assegurar la rendibilitat en el temps, una cosa que els mercats financers valoren positivament.

Tot això fa que aquest sigui un moment clau per impulsar les inversions en sectors econòmics vinculats al medi ambient. A més, a Espanya la inversió en projectes empresarials de caràcter mediambiental és encara incipient, a diferència d’altres països europeus o els Estats Units, així què el marge de creixement és enorme.

El paper del crowdfunding en la inversió socialment responsable

El crowdfunding és un dels principals canals d’inversió per a l’IRS. Per norma general, en el crowdfunding un inversor prefereix invertir en projectes que li agradin, que li aportin un valor social, que encaixin moralment amb les seves preferències o que siguin propers a la seva localitat, segons es desprèn de l’informe de la Fundació Biodiversitat.

Una de les virtuts del crowdfunding és que permet als inversors finançar projectes amb tiquets relativament petits, fent que l’inversor no només posi el focus en la rendibilitat financera del projecte, sinó que també valori la seva connotació social, partint d’un valor sentimental o valor moral que no es contemplaria si el tiquet d’inversió fos més gran.

Bona prova del futur prometedor de l’IRS dins del crowdfunding és l’èxit aconseguit en dues campanyes recents d’ECrowd!, totes dues relacionades amb el sector de les energies renovables, que han aconseguit els diners necessaris en només cinc dies! En la primera, una empresa de la indústria d’assecatge de pernils de Cuéllar (Segòvia) volia captar 60.500 euros per substituir una caldera de gasoil per una de biomassa. En el segon cas la campanya era per finançar 61.000 euros per a la substitució d’una caldera de gasoil per una de biomassa en el Palai de Gèu, un complex esportiu i de lleure municipal de Vielha (Val d’Aran, Lleida). Mig centenar d’inversors van confiar els seus diners en cada un d’aquests projectes a canvi d’una rendibilitat del 5,50% a cinc anys.

1 Comentarios de otros usuarios
  • […] La inversió socialment responsable, dins de la qual s’emmarca el model de crowdlending d’ECrowd!, “evoluciona d’una forma sostinguda i ràpida a Espanya, creixent tant en volum com en qualitat”, segons conclou l’últim informe bianual de les associacions Eurosif i Spainsif. És a dir, cada vegada són més les empreses i inversors que aposten per aquest tipus d’inversió. […]