PROJECTES DESTACATS

Més d'1,6 milió € d'inversió realitzada

Rehabilitación energética de Comunidad de Propietarios

Rehabilitación energética de Comunidad de Propietarios - Balmes BCN

Rehabilitació energètica a una comunitat de propie...

Resten 36 dies

Import :

49.600€

Interès anual:

5,50%

Termini:

36 mesos

Inversors:

56

100%100%

veure projecte

Renove de camioneta de reparto - BALLÓ 2

Renove de camioneta de reparto - BALLÓ 2

Reducció d'emissions contaminants per la renovació...

100% finançat

Import :

53.500€

Interès anual:

 

Termini:

36 mesos

Inversors:

24

100%100%

veure projecte

CONÈIXER ALTRES PROJECTES

en préstecs
col·lectius

1,6 millons

1690

inversors
registrats

de quotes cobrades
pels inver

276.274

4383 Tm

d'emissions
anuals de CO2 evitades

Equival A

438.300

Árbres Plantats

LES CARES D'ECrowd!

Més de 1675 inversors ja confien en nosaltres

CNMV

ECrowd! és una Plataforma de Finançament Participatiu (PFP) autorizada i registrada per la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) d'acord amb la Llei 5/2015

ECrowd! A LA PREMSA