CONÈIXER ALTRES PROJECTES

en préstecs
col·lectius

3,2 millons

2646

inversors
registrats

de quotes cobrades
pels inversors

768.584

4659 Tm

d'emissions
anuals de CO2 evitades

Equival A

465.900

Árbres Plantats

LES CARES D'ECrowd!

2646 inversors ja confien en nosaltres

CNMV

ECrowd! és una Plataforma de Finançament Participatiu (PFP) autorizada i registrada per la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) d'acord amb la Llei 5/2015

ECrowd! A LA PREMSA