PROJECTES DESTACATS

Més d'2,8 milió € d'inversió realitzada

CONÈIXER ALTRES PROJECTES

en préstecs
col·lectius

2,8 millons

2495

inversors
registrats

de quotes cobrades
pels inversors

651.623

4581 Tm

d'emissions
anuals de CO2 evitades

Equival A

458.100

Árbres Plantats

LES CARES D'ECrowd!

Més de 2475 inversors ja confien en nosaltres

CNMV

ECrowd! és una Plataforma de Finançament Participatiu (PFP) autorizada i registrada per la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) d'acord amb la Llei 5/2015

ECrowd! A LA PREMSA