PROJECTES DESTACATS

3,7 milió € en inversió realitzada

CONÈIXER ALTRES PROJECTES

en préstecs
col·lectius

3,7 millons

2750

inversors
registrats

de quotes cobrades
pels inversors

956.233

4672 Tm

d'emissions
anuals de CO2 evitades

Equival A

467.200

Árbres Plantats

LES CARES D'ECrowd!

2750 inversors ja confien en nosaltres

CNMV

ECrowd! és una Plataforma de Finançament Participatiu (PFP) autorizada i registrada per la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) d'acord amb la Llei 5/2015

ECrowd! A LA PREMSA