PROJECTES DESTACATS

Més d'1,6 milió € d'inversió realitzada

CONÈIXER ALTRES PROJECTES

en préstecs
col·lectius

1,6 millons

1599

inversors
registrats

de quotes cobrades
pels inver

242.288

4367 Tm

de emisiones
de CO2 evitadas

Equival A

436.700

Árbres Plantats

LES CARES D'ECrowd!

Més de 1575 inversors ja confien en nosaltres

CNMV

ECrowd! és una Plataforma de Finançament Participatiu (PFP) autorizada i registrada per la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) d'acord amb la Llei 5/2015

ECrowd! A LA PREMSA