PROJECTES DESTACATS

Més d'1,8 milió € d'inversió realitzada

CONÈIXER ALTRES PROJECTES

en préstecs
col·lectius

1,8 millons

1901

inversors
registrats

de quotes cobrades
pels inver

346.001

4386 Tm

d'emissions
anuals de CO2 evitades

Equival A

438.600

Árbres Plantats

LES CARES D'ECrowd!

Més de 1900 inversors ja confien en nosaltres

CNMV

ECrowd! és una Plataforma de Finançament Participatiu (PFP) autorizada i registrada per la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) d'acord amb la Llei 5/2015

ECrowd! A LA PREMSA