Caldera de biomasa para instalación deportiva municipal - Val d'Aran (AGDCL-2)

Energia

Estat: Préstec formalitzat

 

Import : 61.000€

Interès anual:  

Quotes mensuals: 60

Inversors: 50


100% 100%

Impacte positiu generat

Reducció en un 20% del cost econòmic de la calor de les instal·lacions i reducció de l'emissió d'unes 767 tones de CO2 anuals de l'antiga caldera de gasoil.

Resum del projecte:

Finançament col·lectiu de la substitució d'una caldera de gasoil per una caldera de biomassa al "Palai de Gèu", un complex esportiu i de lleure municipal de Vielha (Val d'Aran), amb la reducció anual del 20% del cost del subministrament de calor de les instal·lacions i amb la reducció estimada anual de 767 Tm d'emissions de C02 a l'atmosfera.


Detalls del projecte:

L'empresa AUTÉNTICA GENERACIÓN DISTRIBUIDA DE CASTILLA Y LEÓN, S.L. (AGDCL) ha procedit a la instal·lació d'una caldera industrial de biomassa de 500 kW LASIAN model BIOCOMPACT 500 FRONTAL per al "Palai de Gèu" un gran complex esportiu i de lleure municipal de Vielha (Val d'Aran), en substitució d'una caldera de gasoil que es mantindrà només per a casos de manteniment o avaria de la nova caldera. La caldera s'ha instal·lat en un contenidor tèrmic exterior, amb cicló per evitar l'emissió de partícules, conjunt de recollida automàtica de cendres, sistemes electrònics de control i tremuges, i va acompanyada d'una sitja de 46 m3 preparada per emmagatzemar 30 Tm de pèl·lets. La instal·lació es completa amb vàlvules, bombes, vas d'expansió hidràulica, instal·lació hidràulica i instal·lació elèctrica.

Les instal·lacions cobertes en les quals s'ubica la nova caldera, en mig del Pirineu, necessiten un subministrament constant de calor durant la major part de l'any i han confiat en AGDCL per garantir-se aquest servei. El consum de pèl·lets de la nova caldera s'estima en 600 Tm anuals, en base al consum històric de 300.000 litres de gasoil de 2014 de l'anterior caldera.

El cost de la nova instal·lació ha estat de 121.176 € (més IVA) per a AGDCL. Amb el present préstec col·lectiu es financia el 50% d'aquesta instal·lació.

L'estalvi econòmic d'aquesta instal·lació és del 20% del cost de la calor per a aquest complex esportiu municipal, prenent com a base el seu consum de gasoil del 2014.

Les emissions de CO2 del complex esportiu i d'oci es redueixen en aproximadament 767 tones anuals per la quasi total anul·lació del seu consum de gasoil.

El "Palai de Gèu" ha signat un contracte amb AGDCL per assegurar-se durant 6 anys el subministrament constant, en preu i qualitat, dels pèl·lets. Així mateix AGDCL es compromet durant aquest termini a realitzar el manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions, amb servei d'urgències permanent les 24 hores del dia tot l'any i amb base a Vielha.

 


Garanties del préstec col·lectiu:

Aquest préstec col·lectiu compta amb la garantia personal de l'empresa AUTÉNTICA GENERACIÓN DISTRIBUIDA DE CASTILLA Y LEÓN, S.L. a més del 50% de totes les instal·lacions finançades.

 


Descripció de la tecnologia emprada:

Caldera industrial de biomassa de 500 KW LASIAN model BIOCOMPACT 500 FRONTAL.


A Ecrowd no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.
Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

Ecrowd és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

Ecrowd no ostenta la condició d'empresa de serveis d'inversió, ni d'entitat de crèdit i no està adherida a cap fons de garantia d'inversions o fons de garantia de dipòsits. Els projectes d'inversió que es presenten a Ecrowd no són objecte d'autorització ni de supervisió prèvia per la CNMV ni pel Banc d'Espanya, de forma que la informació facilitada pels promotors no ha estat revisada per ells. Tots els moviments de fons d'inversors a Ecrowd s'efectuen mitjançant la plataforma de pagaments Lemon Way, que compta amb la preceptiva autorització del Banc d'Espanya. El rendiment de les inversions pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. Hi ha el risc de pèrdua total o parcial del capital invertit, de no obtenir el rendiment financer esperat i de falta de liquiditat per recuperar les seves inversions. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. Invertint en aquest projecte, vostè manifesta expressament haver rebut, llegit i acceptat les condicions d'inversió en Ecrowd La diversificació activa és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

Més informació: com invertir amb Ecrowd
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Accedeixi amb el meu compte per fer més preguntes. Si no tens compte , registra't aquí.

Inversors

Miguel Angel

15.200€

Jacinto

3.000€

Carmen

3.000€

Gerard

3.000€

Miquel

3.000€

Nicolas

3.000€

Jose Luis

2.500€

Josep

2.000€

Carlos

2.000€

Félix

2.000€

Rosa

1.925€

Oscar

1.500€

Jordi

1.500€

David

1.025€

Eduardo

1.000€

Ivan

1.000€

Alvaro

1.000€

José Manuel

1.000€

Miguel Ángel

1.000€

Marc

1.000€

Alejandro

1.000€

Joan

1.000€

Jordi

1.000€

Esther

675€

Melchor

650€

Jordi

600€

Antonio

500€

Urtzi

500€

Marc

500€

Pere Feliu

500€

Pedro

450€

Stephan

300€

Jesús Manuel

300€

Juana Maria

300€

Guillermo

250€

Juan José

250€

Héctor

250€

Maria Antonia

250€

Gemma

175€

Alfonso

150€

Alejandro

100€

Manuel

100€

Lorena

100€

César José

100€

Azucena

100€

Jaizki

50€

Armand J.

50€

Joaquin

50€

Antonio

50€

Juan Carlos

50€

Vols ser com ells?

Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.

Encara no hi ha actualitzacions