El sector de la salut té cita amb l’ecoinnovació

Salut e ecoinnovació

 

A més de centrar-se en el benestar de les persones, les empreses del sector sanitari comencen a tenir cura també de la salut del planeta. Aquest col·lectiu d’empreses té un pes important en el conjunt de l’economia, tant per la seva capacitat de creació de riquesa com pels llocs de treball que genera, però, alhora, la seva activitat té un alt impacte ambiental. No hi ha més que veure la gran quantitat d’estris d’un sol ús que s’utilitzen.

Conscients d’això, les companyies del sector estan implementant solucions ecoinnovadores en el seu dia a dia. El potencial d’aplicació d’estratègies d’economia circular és gran, però també ho són els beneficis. Segons conclou un estudi dut a terme pel Laboratori d’Ecoinnovació, la introducció de l’economia circular al sector de la salut suposa un estalvi de costos, una eficiència més gran, la reducció de l’impacte ambiental, la consolidació de mercats i la reducció d’emissions de CO2, entre altres avenços.

Després d’analitzar més de 100 casos d’economia circular en l’àmbit de la salut -una denominació que engloba un sector molt ampli i que inclou des de tecnologies mèdiques, salut digital i serveis de salut fins al sector farmacèutic, passant per la tecnologia i la investigació-, el Laboratori d’Ecoinnovació ha identificat 20 estratègies d’economia circular diferents, que ha classificat en cinc grans categories:

  1. Prevenció de la demanda sanitària. La telemedicina, el desenvolupament de tecnologies per a la millora del diagnòstic o la promoció d’hàbits saludables permeten augmentar l’eficiència del sistema, evitar tractaments innecessaris i suposen un important estalvi en recursos i desplaçaments.
  2. Ecodisseny de productes mèdics i instal·lacions. L’ús de materials renovables, reciclables o reciclats i/o biodegradables, la incorporació d’infraestructures intel·ligents o els sistemes d’envasament i distribució més eficients són estratègies destinades a millorar la gestió dels recursos i disminuir els impactes ambientals en les diferents fases del seu cicle de vida.
  3. Tracció de la cadena de subministrament sanitari. Estratègies destinades a incorporar criteris de circularitat en tota la cadena de valor i en els proveïdors i en els criteris de compra.
  4. Gestió circular de productes mèdics. L’abandonament de productes d’un sol ús per passar a ser reutilitzables, la remanufactura d’equipaments, la redistribució de fàrmacs sobrants o el manteniment preventiu dels equips són algunes de les mesures implementades amb l’objectiu d’augmentar el valor dels productes, components i materials durant un major temps de tal manera que no arribin a convertir-se en residus.
  5. Nous models de negoci circulars. Estratègies destinades a la creació de nous models de negoci afavoridors de l’economia circular, com el consum col·laboratiu o la servitització en les indústries de la salut per aconseguir millorar l’eficiència del sistema, reduir el consum de recursos i crear valor afegit per als usuaris.

Un bon exemple d’empresa del sector de la salut que aplica l’economia circular com a part de la seva estratègia empresarial el trobem en Limsa Corpo. Aquesta companyia de l’Hospitalet del Llobregat (Barcelona) està punt de tancar una campanya de crowdlending amb Ecrowd! per aconseguir 170.600 euros. Els diners recaptats seran invertits en nous equips de laboratori que serviran per modernitzar i augmentar l’eficiència de les activitats de Limsa. Si vols invertir en aquest projecte tens fins al 20 de juliol. No deixis escapar l’oportunitat de contribuir a què el sector de la salut sigui més eficient i respectuós amb el medi ambient!

Comments are closed.