Què és el crowdlending, finançament col·lectiu, o crowdfunding de préstecs?

El crowdfunding permet a organitzacions i a petites o mitjanes empreses finançar-se directament per un grup gran i divers de persones, el "crowd", sense haver de demanar diners ni a un banc ni a cap altra entitat financera tradicional. Amb el crowdlending, les persones deixen directament petites quantitats de diners a una empresa a canvi d'un retorn financer estipulat en un contracte de préstec. Els avantatges per a les empreses són aconseguir el finançament que els bancs no els donen, la diversificació de les fonts de crèdit o, simplement, raons comercials. Per als petits prestadors, els avantatges són una major rendibilitat, la transparència sobre l'ús que es fa dels seus diners i la possibilitat de generar un impacte positiu amb ells.

Aquest nou model ha crescut amb rapidesa en els darrers anys per causa de diversos factors:

  • El ràpid desenvolupament d'internet i de les noves tecnologies en línia amb què les persones se senten cada vegada més còmodes fent transaccions per internet.

  • El gran rebuig cap a la banca per la crisi financera i per tots els escàndols que han anat sorgint al seu entorn.

  • La demanda per part dels inversors d'alternatives més rendibles, ètiques i transparents als productes i serveis financers tradicionals, sobretot des de l'inici de la crisi financera global.

Crowdlending via ECrowd! és beneficiós per a tothom

El crowdlending via ECrowd! és beneficiós per a tothom.

El crowdfunding va començar els anys 90 com a una nova forma de finançament de projectes culturals mitjançant donacions, però des d'aleshores ha crescut ràpidament.

Actualment, podem distingir 4 tipus de crowdfunding:

  • Capital: inversió en el capital d'empreses. Per exemple, un emprenedor que busca diners per començar, inicia una campanya de crowdfunding i la gent que té confiança en el seu negoci, inverteix i se'n converteix en accionista. Un exemple d'aquestes plataformes a Espanya seria Crowdcube.

  • Préstecs: finançament a empreses o particulars (crowdlending). Les persones els deixen els seus diners en forma de préstec. És deute i el particular es converteix així en un micro-banc. Exemples a Espanya són ECrowd!, Comunitae, Loanbook, Arboribus y Growly.

  • Donacions: aportacions a una causa (un exemple seria la Marató de TV3). Els participants posen diners desinteressadament i no reben res a canvi, més enllà de la seva satisfacció personal. Exemples són I love science, Mi grano de arena.

  • Recompensa: aportacions a un projecte, com ara la realització d'un llibre o una pel·lícula, a canvi d'una petita compensació, per exemple un exemplar d'aquell llibre o una entrada per veure aquella pel·lícula. Exemples són Goteo, Verkami, Ulule.

La plataforma ECrowd! correspon al model de crowdlending especialitzat en el finançament de projectes d'inversió, i lidera a Espanya el desenvolupament d''aquest nou sector. Els beneficis de la plataforma ECrowd! consisteixen en connectar empreses i inversors d'una manera ràpida, transparent i simple, proporcionant finançament assequible a les empreses i major rendibilitat als inversors. No hi ha intermediaris, ni bancs, i operem ràpid i transparent.

ECrowdInvest és una plataforma de crowdlending (crowdfunding per a préstecs) per a projectes amb impacte social i mediambiental positiu (el que anomenen impacte positiu). És una situació del clàssic ''win-win'' mon tothom hi guanya: els bons projectes reben els fons, els inversors reben uns interessos més alts als que s''obtenen deixant els diners als bancs i sempre hi ha un impacte positiu sobre el medi ambient com, per exemple, en el finançament de projectes amb la reducció de les emissions de diòxid de carboni.

Fabrizio Villani Fintech Global Tour goes to Spain to find both local & global innovation

T'animes?

REGISTRAR gratis