Creix la inversió en renovables, xarxes i eficiència energètica

Creix la inversió en renovables

Els combustibles fòssils (el petroli i el gas) continuen perdent pes com a destinació de les inversions mentre que les energies renovables, les xarxes i l’eficiència energètica estan cada vegada més en el punt de mira del capital. Aquesta és una de les principals conclusions de l’últim informe de l’Agència Internacional de l’Energia (AIE), el World Energy Investment 2016, que analitza la inversió global en el sector energètic durant el 2015.

Renovables - World Energy Investment 2016 infographic

L’eòlica, la fotovoltaica i la hidràulica van atreure l’any passat 313.000 milions de dòlars, equivalents a gairebé una cinquena part del total de la despesa executada al sector energètic global el 2015 (1,8 bilions de dòlars dels EUA). En el que es refereix concretament a la generació d’electricitat, les renovables van captar més inversors que cap altre dels seus competidors. Tot i això, els combustibles fòssils continuen sent el principal focus d’inversió, en representar fins al 45% del total dels diners invertits en el sector energètic global.

L’AIE adverteix que fa falta més inversió per complir amb els compromisos climàtics globals subscrits en el marc de l’Acord de París i més capital per assegurar el subministrament. De fet, la inversió global en el sector energètic mundial (combustibles fòssils, nuclear, renovables, xarxes, estalvi i eficiència, bateries, etcètera) va caure un 8% l’any passat en comparació amb l’exercici precedent.

Per països, la Xina va ser de nou l’inversor global més gran al sector energètic, amb una inversió de 315.000 milions de dòlars. En l’altre costat de la balança es troba els Estats Units, on la inversió s’ha vist reduïda en 75.000 milions de dòlars a causa de la caiguda del preu del petroli i a la deflació. Aquesta disminució equival aproximadament a la meitat de la caiguda de la inversió a escala global.

Renovables

Els avenços tecnològics i les economies d’escala estan reduint notablement el cost de les renovables, especialment de l’eòlica i la solar. Això explica, en part, que malgrat la caiguda del volum d’inversió en nova potència de generació renovable en els últims cinc anys (del 2011 al 2015), la generació d’electricitat a partir d’aquesta nova potència hagi crescut un terç. Segons l’AIE, la nova potència renovable instal·lada el 2015 és més que suficient per atendre el creixement de la demanda elèctrica global d’aquest any.

Xarxes i bateries

Les innovacions tecnològiques han impulsat la inversió en xarxes intel·ligents i en sistemes d’emmagatzematge d’energia. Les xarxes elèctriques –“un component crucial de la seguretat energètica”, segons l’opinió de l’AIE– van rebre inversions per valor de més de 260.000 milions de dòlars el 2015, dels quals 10.000 milions es van destinar a emmagatzemament d’electricitat.

Eficiència energètica

La inversió global en eficiència energètica va augmentar un 6% l’any passat, fins als 220.000 milions de dòlars, i això malgrat els baixos preus dels combustibles fòssils. L’eficiència energètica és crucial per reduir el consum d’energia i, en conseqüència, disminuir costos, guanyar en eficiència i competitivitat i reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Però l’AIE alerta que els baixos preus desincentiven la implementació de mesures d’eficiència, sobretot en el sector transport i especialment en països amb pocs o baixos impostos.

La inversió en renovables a Espanya

El sector de les energies renovables a Espanya està paralitzat a causa dels continus canvis regulatoris dels anys de crisi i a les retallades de les primes i ajuts a aquest tipus d’energies. L’any passat la capacitat instal·lada acumulada registrada va ser de 32.805 megawatts, la qual cosa va suposar un increment de només el 0,1% respecte a l’exercici anterior, segons l’Observatori Sectorial DBK d’INFORMA.

L’eòlica va ser la de més pes, en representar el 70% del total de la potència instal·lada, seguida de la solar fotovoltaica (14%) i la solar termoelèctrica (7%). El percentatge restant es reparteix entre centrals hidràuliques en règim especial i plantes de biomassa.

Malgrat la caiguda de la inversió pública a Espanya, el sector privat continua apostant fermament per les renovables i per l’eficiència energètica a causa de la seva demostrada confiabilitat i retorn econòmic. Tot i això, els plans energètics de les petites i mitjanes empreses i també de les administracions locals xoquen sovint amb el problema de la falta de finançament. ECrowd!, com a plataforma de crowdlending, ajuda a aquestes empreses i administracions a trobar els diners que necessiten de la mà de petits inversors que volen invertir els seus diners en projectes socialment responsables però alhora de baix risc i rendibles.

Tags: ,

Comments are closed.