Els 10 avantatges no energètics de l’eficiència energètica en les empreses

Amb la implantació de mesures d’eficiència energètica, les empreses aconsegueixen reduir les despeses relacionades amb l’energia. Però més enllà de pagar menys als rebuts de final de mes, l’eficiència energètica suposa múltiples avantatges addicionals que van més enllà de l’àmbit estrictament energètic. L’expert en la matèria Steven Fawkes agrupa en 10 el que ell defineix com a avantatges no energètics de l’eficiència energètica:

 1. Augment de la productivitat. Un menor consum d’energia equival a una productivitat més gran. És a dir, les empreses més eficients energèticament són també més productives. Un bon exemple és la indústria paperera, altament consumidora d’energia. Gràcies a l’aposta de les empreses del sector per l’eficiència energètica, aquestes han pogut fer front als continuats increments del preu de l’energia. D’una altra manera haurien perdut competitivitat. És el cas de LC Paper 1881. Ubicada a Besalú (Girona), aquesta indústria familiar ha aconseguit disminuir el consum energètic en més d’un 60% des del 2009.l’eficiència energètica en LC Paper
 1. Un rendiment més gran dels treballadors. Hi ha estudis que demostren que rendeixen més els treballadors d’empreses que es preocupen per l’eficiència energètica i la sostenibilitat. Un dels aspectes que influeix en gran manera en la productivitat dels empleats és la il·luminació. A la seu de Sanitas de Madrid, l’arquitectura de l’edifici permet l’entrada de llum natural a gairebé qualsevol punt de l’oficina, un sistema intel·ligent regula la il·luminació en funció de la llum exterior i s’han implantat lluminàries LED. A més d’un estalvi al rebut de la llum del 60%, els treballadors han guanyat en confort i gaudeixen ara d’una qualitat més gran de la llum que els estimula en gran manera a desenvolupar les seves tasques.

  l’eficiènca energètica en el Seu de Sanitas de Madrid

  Seu de Sanitas de Madrid

 1. Salut i benestar. Després d’analitzar a 109 treballadors de 10 empreses diferents dels Estats Units, el Harvard School of Public Health i la State University of New York Upstate Medical University van arribar a la conclusió que els empleats que treballen en edificis eficients energèticament tenen una funció cognitiva un 26% superior, una qualitat del son un 6% millor i registren un 30% menys de símptomes del que es coneix com a edifici malalt. És a dir, que els treballadors estan més a gust i gaudeixen d’una millor salut en les empreses que es preocupen per l’eficiència energètica.
  l’eficiènca energètica por salut y benestar
 1. Menor rotació de la plantilla. L’eficiència energètica també és un factor d’atracció i retenció de talent. A més de les condicions laborals, els empleats valoren l’oportunitat de treballar en empreses que es preocupen pel benestar del conjunt de la societat i el medi ambient. Ser eficient energèticament és, en aquest sentit, un punt a favor a l’hora de captar els millors professionals o evitar que se’n vagin a la competència. Un ajuda que no ve gens malament si es té en compte que gairebé el 20% dels treballadors de les grans empreses espanyoles estan desvinculats o en clara deserció amb les seves empreses, segons els resultats de l’11a Edició de Merco Talent a Espanya que recull les 100 empreses amb més capacitat per atreure i retenir talent al país.
 1. Reducción dels costos d’operació i manteniment. En la recerca de l’eficiència energètica s’aconsegueix també reduir costos d’operació i manteniment. Un bon exemple d’això és el del sistema de gestió eficient de la climatització SGClima, d’Indoorclima. A més de garantir un 15% d’estalvi energètic en climatització, SGClima redueix a la meitat les visites de manteniment a la instal·lació gràcies a la gestió virtual i retalla en un 30% les despeses de manteniment correctiu a causa de la detecció prèvia de les avaries.

  SGCLIMA, Sistema Gestió Energètica Climatització

  SGCLIMA, Sistema Gestió Energètica Climatització

 1. Més valor afegit. Implantar mesures d’eficiència energètica no deixa de ser una demostració pública de l’interès per part de l’empresa per construir un món més sostenible. És a dir, ser eficient energèticament és un valor afegit d’utilitat a l’hora de captar clients. Per a la cadena hotelera NH Hotel Group, el client de viatge de negocis, un dels més exigents en qüestions ambientals, és un important grup d’interès. Per guanyar-se aquest públic -a més de per reduir costos-, l’any 2008 NH va posar en marxa un Pla Estratègic Mediambiental amb mesures concretes en relació amb el consum d’energia, aigua, emissions de CO2 i generació de residus. Gràcies al Pla ha aconseguit una reducció del 26,4% en el consum d’energia i del 30,6% en aigua, suposant un estalvi de 35 milions d’euros per a tot el grup.
  Eficiència energètica a NH hotel group
 1. Menor exposició a la volatilitat del preu de l’energia. La volatilitat en el preu de l’energia és una mala companya per a tota empresa. Guanyar en eficiència significa reduir el consum final i, per tant, disminuir l’exposició a la volatilitat dels preus.
 1. Avantatge competitiu. L’eficiència energètica també pot ser un avantatge competitiu que ajudi una empresa a destacar per sobre dels competidors. És el cas de Renfe, que està fent de la sostenibilitat el seu gran avantatge competitiu. Com a estratègia de màrqueting i publicitat, Renfe destaca que el ferrocarril és una mètode de transport terrestre molt eficient, amb el menor consum d’energia per passatger, quilòmetre o tona. A més, l’empresa fa atenció prioritària a l’eficiència energètica per mantenir i incrementar la sostenibilitat com a avantatge competitiu davant altres mètodes de transport més contaminants i nocius.
 1. Reducció dels costos de capital (CAPEX). Les inversions en mesures d’eficiència energètica es caracteritzen per un retorn ràpid i segur a causa de l’estalvi en costos que suposen. L’empresa britànica per a la cura dels animals de companyia Pets at Home va invertir 8 milions de lliures esterlines en la implantació de lluminàries LED i sistemes d’eficiència energètica als seus 427 establiments. Pets at Home preveu recuperar en menys de dos anys i mig la que ha estat la seva inversió més gran fins ara. Des de la integració d’aquestes mesures el 2016, l’empresa ja ha estalviat entre un 30 i un 32% d’energia.
  Eficiènca energètica a Pets at Home
 1. Responsabilitat Social Corporativa. Cada vegada són menys les empreses que no presumeixen d’eficiència energètica en el seu programa de Responsabilitat Social Corporativa. La reducció del consum d’energia implica també disminuir les emissions de gasos d’efecte hivernacle i demostra una atenció més gran per la preservació dels recursos naturals. Una bona imatge que poques empreses es resisteixen a aprofitar.

El potencial de l’eficiència energètica és enorme: el 81% de les empreses tenen oportunitats de millora en aquest camp i només un 19% ha introduït alguna mesura d’estalvi en les seves estructures, segons l’Informe Endesa de Comportament Energètic de les Empreses Espanyoles 2016. Tot i això, més de la meitat de les companyies considera que assolir l’eficiència és difícil perquè l’accés al finançament és complicat. A ECrowd! moltes empreses i emprenedors han demostrat que això no és així. El crowdlending és una ràpida i eficaç manera, gens complicada, d’aconseguir diners per finançar aquest tipus d’inversions. Gràcies al crowdlending, el finançament ja no és un obstacle perquè les empreses puguin beneficiar-se dels 10 avantatges no energètics de l’eficiència energètica.

Tags:

Comments are closed.