Després de fer la inversió

Seguiment

Un cop feta cada inversió i formalitzat cada préstec, Ecrowd! farà el seguiment dels pagaments mensuals que el promotor de cada projecte farà de les quotes pactades a cadascun dels inversors.


Cobrament de les quotes

Cada inversor rebrà mensualment, en el seu compte d'Ecrowd!, la devolució de les quotes corresponents de cadascun dels préstecs en els quals hagi invertit, seguint el calendari d'amortitzacions inicialment pactat. Les quotes que cobren els inversors estan formades per una devolució de capital i un pagament d'interessos al que se li haurà practicat en origen la retenció d'IRPF.


Reinversió

Els diners de les quotes cobrades per cada inversor en el seu compte d'Ecrowd! quedarà immediatament disponible i podran ser reinvertits en altres préstecs de la plataforma o ser transferits al seu compte bancari.


Reintegraments

Per fer un reintegrament de diners del saldo disponible en el seu compte d'Ecrowd! ha d'accedir a l'apartat "Resum del seu compte" i fer servir el botó "Reintegrament".

Abans de poder fer el seu primer reintegrament, cadrà que hagi incorporat a la seva informació persona la còpia d'un document bancari en el que consti clarament el seu nom complet i el seu número de compte en format IBAN.


Informació fiscal

Ecrowd! subministrarà a cadascun dels inversors la informació fiscal necessària per efectuar les seves declaracions d'IRPF. Aquesta informació apareixerà també automàticament a l'esborrany de la seva declaració.


Liquidesa de les inversions

En cas que algun inversor necessiti vendre les seves participacions anticipadament pot dirigir-se al correu inversores@ecrowdinvest.com perquè Ecrowd! el posi en contacte amb altres inversors interessats en adquirir-les.


Amortització anticipada

Si una empresa opta per la devolució anticipada del capital pendent del préstec, l'inversor rebrà el capital pendent en el seu compte d'Ecrowd! i podrà reinvertir-lo o recuperar-lo.


Impagaments

En cas que el cobrament d'alguna de les quotes s'endarrereixi, Ecrowd! s'encarregarà de reclamar les quantitats pendents.


Té cap altre dubte?

Enviïns la seva pregunta a inversores@ecrowdinvest.com o truqui'ns al 935 511 448 i estarem encantats de respondre-li.