Caldera de Biomasa para el C.N. Mataró

Energia

Estat: Préstec anul·lat

 

Import : 400.000€

Interès anual:  

Quotes mensuals: 84

Inversors: 42


10% 10%

Ubicació: Mataró, Spain

Promogut per Energrup Bio Renovables SL

Proyecto cerrado porque no ha conseguido la financiación necesaria

Impacte positiu generat

Substitució d'una caldera de gas per una caldera de biomassa, amb el que es vol aconseguir una reducció d'emissions de 1.030 tones de CO2 cada any

El Centre Natació Mataró es mulla pel medi ambient

El Centre Natació Mataró acaba de fer un important pas endavant amb la posada en marxa d'un projecte d'eficiència energètica amb l'objectiu de reduir de manera molt notable les seves emissions de CO2 a l'atmosfera - fins 1.030 tones l'any - a partir de la instal·lació d'una caldera d'aigua calenta alimentada per biomassa. D'aquesta manera la utilització de gas natural es podrà veure substituïda per aquest altre combustible renovable.

L'aposta per la biomassa comporta tot un seguit d'avantatges tant per a la pròpia empresa com per al seu entorn. A més de disminuir de manera molt notòria les emissions que contribueixen a la creació de l'efecte hivernacle, permet donar sortida al gran excedent existent de biomassa en els nostres boscos, cosa que alhora contribueix a lluitar contra els incendis forestals. De la mateixa manera, en augmentar la demanda d'aquest combustible, es fomenta la creació d'ocupació local, donada la lògica necessitat de contractar mà d'obra per part de les empreses dedicades a la recollida d'aquest recurs energètic ecològic que té un cost fins a quatre vegades menor que l'energia procedent de l'ús de combustibles fòssils.

Energrup Bio-Renovables S.L. assumirà tota la inversió necessària per a l'execució del projecte, el subministrament de biomassa i el manteniment de la instal·lació, cobrant els seus serveis mitjançant la facturació de l'energia neta consumida. Energrup és una empresa especialitzada en instal·lacions de subministrament d'energia tèrmica a partir de biomassa per a usos de calefacció i ACS.

El projecte serà executat dins d'una societat separada, i els fons recaptats per ECrowd! aniran a aquesta nova societat en forma de préstec. Energrup aportarà un 15% dels fons necessaris.

La instal·lació consisteix en una caldera d'aigua calenta HERZ de 1.000 Kw a partir de biomassa per a subministrament d'energia tèrmica al Centre Natació Mataró que permeti la substitució total del consum de gas natural. La instal·lació existent amb dues calderes de gas natural es conservarà operativa com a equipament de reserva per donar servei en cas d'avaria o manteniment de la caldera de biomassa. La nova caldera proposada és un model multicombustible, preparada per a rebre diferents tipus de biomassa: pellet, estella forestal i pinyol d'oliva deshidratat.

Les dades tècniques de la instal·lació són les següents:
Marca i model: HERZ BIOFIRE

Potència útil: 1.000 kW

El dimensionament de la caldera s'ha basat en l'històric de consum de gas natural per a usos de calefacció i ACS, a partir de les dades facilitades pel client. El consum aproximat serà de 1.180 tones de biomassa anuals. El subministrament de biomassa es realitzarà a partir d'estella forestal segons especificacions ÖNORM 7133 amb una humitat inferior al 30%. El PCI que s'espera d'aquesta estella se situarà al voltant dels 3,5 kwh/kg.

Per a la ubicació de la caldera de biomassa es construirà una nova sala soterrada en murs de formigó armat, de forma que no tindrà cap impacte visual dins de les instal·lacions del Centre.
A Ecrowd no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.
Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

Ecrowd és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

Ecrowd no ostenta la condició d'empresa de serveis d'inversió, ni d'entitat de crèdit i no està adherida a cap fons de garantia d'inversions o fons de garantia de dipòsits. Els projectes d'inversió que es presenten a Ecrowd no són objecte d'autorització ni de supervisió prèvia per la CNMV ni pel Banc d'Espanya, de forma que la informació facilitada pels promotors no ha estat revisada per ells. Tots els moviments de fons d'inversors a Ecrowd s'efectuen mitjançant la plataforma de pagaments Lemon Way, que compta amb la preceptiva autorització del Banc d'Espanya. El rendiment de les inversions pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. Hi ha el risc de pèrdua total o parcial del capital invertit, de no obtenir el rendiment financer esperat i de falta de liquiditat per recuperar les seves inversions. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. Invertint en aquest projecte, vostè manifesta expressament haver rebut, llegit i acceptat les condicions d'inversió en Ecrowd La diversificació activa és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

Més informació: com invertir amb Ecrowd
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Accedeixi amb el meu compte per fer més preguntes. Si no tens compte , registra't aquí.

Inversors

Ferran

8.000€

David

3.000€

Angel

3.000€

Lluís

3.000€

Jesus

2.000€

Joan

2.000€

Gonzalo

2.000€

Gerard

1.600€

Ivan

1.500€

Amedeo

1.500€

Jordi

1.300€

Pedro

1.000€

Gemma

1.000€

Guillermo

1.000€

Alejo

1.000€

Enric

1.000€

Alex

975€

Salvador

625€

Míriam

600€

Eric

600€

Pere Feliu

525€

M. Carmen

525€

Jordi

500€

Stephan

500€

Jordi

500€

Juana Maria

400€

Jose Luis

300€

Jorge Alfredo

300€

Azucena

250€

Marcus

225€

Elena

150€

Cristina

150€

Manuel

100€

Iñigo

100€

Jaizki

100€

Joaquin

100€

Juan Carlos

100€

Noelia

100€

David

50€

Joan

50€

Matthieu

50€

Mercedes

50€

Vols ser com ells?

Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.

Encara no hi ha actualitzacions

Proyecto cerrado porque no ha conseguido la financiación necesaria