Redes contra el granizo para producción de fruta ecológica - FRUTAS VILLA PEPITA - Cofita (Huesca)

Alimentació

Estat: Préstec amortitzat

 

Import : 40.000€

Interès anual:  

Quotes mensuals: 36

Inversors: 100


100% 100%

Impacte positiu generat

Desarrollo e impulso de la agricultura ecológica y sostenible.


Resum del projecte:

Finançament col·lectiu de xarxes per protegir de la calamarsa l'explotació ecològica d'arbres fruiters.

Desenvolupament i impuls de l'agricultura ecològica i sostenible.


Descripció del projecte: 

El 2015 l'empresa Frutas Villa Pepita va planificar el llançament del pla de conversió a producte ecològic per al 2016. Aquest pla es va iniciar amb la producció de poma aquell mateix any i en aquest any 2017 s'han iniciat les actuacions necessàries per a la conversió a ecològic de la producció de pera. Abans d'iniciar el pla de conversió, l'equip tècnic i l'equip directiu de l'empresa va estudiar la viabilitat de la inversió necessària per a la transformació de tota la producció tant de poma com de pera i el retorn per l'empresa un cop aconseguida la conversió per a ambdues fruites. El procés de conversió a producció ecològica requereix d'una correcta planificació i avaluació, tenint en compte factors tant agronòmics com econòmics i humans. 

L'equip tècnic de l'empresa va idear un pla de conversió en què es va analitzar la situació de partida i es van establir les pautes necessàries per a les operacions en camp així com els canvis en l'estratègia de producció i de mercat. El pla de conversió per a la poma ha estat elaborat per l'equip tècnic i es centra en la plantació de:

- Poma Fuji de diferent coloració a la que tenim com a convencional, i 

- Poma Golden de diferent coloració i forma a la que tenim com a convencional. 

Durant els anys 2017-2018, l'empresa continua a més amb el cultiu convencional de poma i a partir del 2018, el cultiu de poma es transformarà a ecològic de manera completa. Durant aquest any 2017, l'equip tècnic de l'empresa està posant posa en marxa el pla de conversió del cultiu de pera convencional a ecològic. L'equip tècnic de l'empresa ha decidit implantar el pla de conversió a la totalitat d'hectàrees que l'empresa té per a la producció de pera conferència (3,22). 

Els objectius marcats per a tots dos plans de conversió, pera i poma, se centren en: 

- Restablir la fertilitat natural del sòl mitjançant compost, 

- Disminució del conreu a favor de augment de la cobertura del terreny i de la conservació del sòl, 

- Eliminació de productes químics de síntesi. 

L'empresa té actualment 35,09 hectàrees de producció de poma i 3,22 hectàrees de producció de pera conferència. Com a part de les mesures específiques per a l'execució del pla es troben les xarxes per a la protecció contra la calamarsa que són l'objecte directe de finançament de aquest projecte. 

Aquest sistema de protecció de cultius es va iniciar a Itàlia a la dècada dels anys 60. Actualment a Europa es defineix com malla antipedra a la tela, normalment confeccionada a partir de polietilè d'alta densitat, i realitzada amb el mètode de "gir anglès", tècnica d'elaboració que consisteix a entrellaçar el teixit mitjançant bucles de fils de manera horitzontal i/o vertical de manera que s'aconsegueix una trama més rígida, que és el que permet que quan la calamarsa caigui, colpegi contra la malla i reboti sense causar danys.Garanties addicionals del préstec col·lectiu: 

 Aquest préstec col·lectiu compta també amb l'aval personal dels socis de Frutas Villa Pepita SL.
A Ecrowd no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.
Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

Ecrowd és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

Ecrowd no ostenta la condició d'empresa de serveis d'inversió, ni d'entitat de crèdit i no està adherida a cap fons de garantia d'inversions o fons de garantia de dipòsits. Els projectes d'inversió que es presenten a Ecrowd no són objecte d'autorització ni de supervisió prèvia per la CNMV ni pel Banc d'Espanya, de forma que la informació facilitada pels promotors no ha estat revisada per ells. Tots els moviments de fons d'inversors a Ecrowd s'efectuen mitjançant la plataforma de pagaments Lemon Way, que compta amb la preceptiva autorització del Banc d'Espanya. El rendiment de les inversions pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. Hi ha el risc de pèrdua total o parcial del capital invertit, de no obtenir el rendiment financer esperat i de falta de liquiditat per recuperar les seves inversions. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. Invertint en aquest projecte, vostè manifesta expressament haver rebut, llegit i acceptat les condicions d'inversió en Ecrowd La diversificació activa és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

Més informació: com invertir amb Ecrowd
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Accedeixi amb el meu compte per fer més preguntes. Si no tens compte , registra't aquí.

Inversors

Juan Luis

1.000€

Paqui

1.000€

Ana I.

1.000€

Olga

1.000€

Marcel

1.000€

Joan

1.000€

Esther

1.000€

Francisco

1.000€

Kristophe

1.000€

David

1.000€

Miguel

1.000€

María Isabel

1.000€

César

1.000€

Iñigo

1.000€

Dionisio

1.000€

Enrique

1.000€

Sonia

1.000€

Frederic

1.000€

Raquel

1.000€

Jordi

1.000€

Francisco Javier

1.000€

Bernabé

1.000€

Francesc

1.000€

José Antonio

1.000€

Ferran

1.000€

Damien Rene Jean

1.000€

Sergio Manuel

1.000€

Alejandro

1.000€

Marcos

500€

Fernando

500€

Juan Manuel

500€

Javier

500€

Arnau

500€

Eulogio

500€

Iván

500€

Catalina

500€

Guillem

500€

Lluís

450€

Josep M.

400€

Jaime

350€

Miquel

300€

Maria José

275€

Enrique

250€

Josep Maria

250€

Elena

200€

Marcel

200€

Jordi

200€

Peter M.

200€

Jordi

200€

Raul

200€

José Maria

175€

Ivan

175€

Maria Antonia

150€

Guillermo

150€

Joan

150€

Fernando

125€

Cyril

125€

Antonio

125€

María

100€

Rafael

100€

Candido

100€

Sergi

100€

Jordi

100€

Míriam

100€

Alejandro

100€

Manuel

100€

Antonio

100€

Manel

100€

Pere

100€

Alex

100€

Jordi

75€

Antonio

75€

Pablo

75€

Sergio

75€

Luis Miguel

75€

Laurent

75€

David

50€

Jorge Alfredo

50€

Ignacio

50€

Eloy

50€

Francisco

50€

Leopoldo

50€

Rosario

50€

Matthieu

50€

Alvaro

50€

Joaquin

50€

Aitor

50€

Luis

50€

Raúl

50€

Jesús Maria

50€

Carlos

50€

Jose María

50€

Fernando

50€

Oriol

50€

Dolores

50€

Eva

50€

Eñaut

50€

Armand J.

50€

Edgar

50€

Marc

50€

Vols ser com ells?

Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.

Encara no hi ha actualitzacions