Rehabilitación energética de Comunidad de Propietarios - Balmes BCN

Comunitats

Estat: Préstec amortitzat

 

Import : 49.600€

Interès anual:  

Quotes mensuals: 36

Inversors: 56


100% 100%

Impacte positiu generat

Rehabilitació energètica a una comunitat de propietaris de Barcelona

 

Resum del projecte:

Projecte de substitució de les calderes comunitàries i altres mesures d’eficiència energètica en el sistema centralitzat de producció d’aigua calenta d’una comunitat de propietaris de Barcelona.

 


 

Descripció del projecte:

Es tracta d'una comunitat de propietaris que anteriorment ja va instal·lar energia solar tèrmica per estalviar en el seu consum comunitari de gas, i que ara realitza noves inversions per reduir encara més el consum.

En les dues ocasions, el projecte ha estat dissenyat i subministrat per ENERGIA RENOVABLE SOLSOLAR, S.L.

Les noves actuacions, que es financen amb aquesta operació, es concreten en:

  • Substitució les antigues calderes atmosfèriques de gas per noves calderes estanques més eficients.
  • Substitució de les antigues bombes de circulació.
  • Nou sistema de monitorització i control.
  • Instal·lació de comptadors individuals d'ACS en cada habitatge.

Detall de les calderes antigues a substituir

El projecte també es beneficiarà dels incentius existents que l'Ajuntament de Barcelona ofereix per fomentar la implantació de mesures d'eficiència energètica. S'ha sol·licitat una subvenció del 50% de l'import dels treballs a realitzar, que es cobrarà als 90 dies de la posada en marxa de les noves instal·lacions, i l'import de la qual es destinarà a l'amortització anticipada parcial del préstec col·lectiu. Fins al moment del cobrament de la subvenció municipal (i durant un un màxim de 6 mesos) el préstec tindrà carència de capital i solsament pagarà interessos mensualment.

S'estima que, en efectuar aquestes inversions, la comunitat de propietaris reduirà les seves emissions de C02 en 16 Tm/any.

 

Detall de la instal·lació actual d'energía solar tèrmica d'aquesta comunitat.


 

Detall de les actuacions a realitzar:

Es tracta de la realització d’una sèrie de propostes d’eficiència energètica per aconseguir un estalvi significatiu en el consum energètic en el sistema de producció de ACS centralitzat existent a un edifici del carrer Balmes de Barcelona, així com un repartiment just del consum real de cada habitatge.

1 - Canvi de calderes:

Les calderes existents actualment tenen una antiguitat de prop de 40 anys, per tant ja han arribat a la fi de la seva vida útil com es demostra per les contínues avaries que presenten. Les calderes actuals son atmosfèriques, no està permesa la seva fabricació ni instal·lació des de l’any 2010 per raons de seguretat i d’eficiència i, segons diverses  proves realitzades, la seva eficiència no arriba al 60%.

S’instal·laran dues noves calderes de condensació amb un rendiment, treballant a temperatures de 60/80 graus, del 98%. Amb aquesta mesura s’estima que es reduirà com a mínim un 30% el consum de gas actual.

 

2 - Canvi de les bombes de circulació:

Un dels grans consums detectats en el sistema actual son les pèrdues per recirculació, tant per la calefacció del vestíbul i porteria com pel sistema de recirculació d’ACS de l’edifici. La principal causa d’aquest consum és deguda a que les bombes existents funcionen amb un cabal fix.

S’instal·laran noves bombes electròniques que permetran modular el cabal i independitzar el circuit de calefacció actual del circuit primari de calderes. Amb aquesta actuació s’estalviarà en el consum comunitari tant de gas com d’electricitat.

 

3 - Comptadors i monitoratge:

S’instal·larà un sistema de monitoratge que permetrà regular tant les calderes com les bombes. També se situaran diferents comptadors amb els que es podrà mesurar que tant els cabals com el consum energètic siguin correctes. És un sistema accessible i regulable per internet.

 

4 - Comptadors d’ACS per a cada habitatge:

S’instal·laran dos comptadors a cada habitatge (un a cada baixant d’entrada d’aigua calenta) que mesuraran la quantitat d’ACS que consumeix cada pis. Aquests comptadors permetran, mitjançant l’enviament de les lectures via ràdio, fer les liquidacions del consum real, tant d’aigua com de calor, per a cada habitatge. Així, un cop instal·lats els comptadors cada família, en lloc de pagar per coeficient, pagarà pel seu consum real amb el què s’estimularà l’estalvi tant d’aigua com d’energia.

 

Sala de màquines actual de la comunitat de propietaris


 

Aparicions a la premsa d'aquest projecte:

energías renovables


 

Més informació: com invertir amb ECrowd! 

A ECrowd! no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en rep.

Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

El rendiment dels productes d'inversió pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. En alguns casos, els retorns reals podrien diferir dels previstos. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. La diversificació és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

ECrowd! és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.


 
A Ecrowd no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.
Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

Ecrowd és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

Ecrowd no ostenta la condició d'empresa de serveis d'inversió, ni d'entitat de crèdit i no està adherida a cap fons de garantia d'inversions o fons de garantia de dipòsits. Els projectes d'inversió que es presenten a Ecrowd no són objecte d'autorització ni de supervisió prèvia per la CNMV ni pel Banc d'Espanya, de forma que la informació facilitada pels promotors no ha estat revisada per ells. Tots els moviments de fons d'inversors a Ecrowd s'efectuen mitjançant la plataforma de pagaments Lemon Way, que compta amb la preceptiva autorització del Banc d'Espanya. El rendiment de les inversions pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. Hi ha el risc de pèrdua total o parcial del capital invertit, de no obtenir el rendiment financer esperat i de falta de liquiditat per recuperar les seves inversions. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. Invertint en aquest projecte, vostè manifesta expressament haver rebut, llegit i acceptat les condicions d'inversió en Ecrowd La diversificació activa és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

Més informació: com invertir amb Ecrowd
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Accedeixi amb el meu compte per fer més preguntes. Si no tens compte , registra't aquí.

Inversors

José Maria

5.000€

Rosa

3.000€

Heike

3.000€

Ricard

3.000€

Josep

2.500€

Kristophe

2.500€

Isidro

2.000€

Juan

2.000€

Miquel

2.000€

Luis

2.000€

Antonio

2.000€

Eduardo

2.000€

José

1.200€

Joan

1.000€

Damien Rene Jean

1.000€

Roman

1.000€

Jaime Alberto

1.000€

Jordi

1.000€

Jorge

1.000€

Javi

900€

Cyril

750€

Ricard

750€

Carles

725€

M. Carmen

500€

Rafael

500€

Jordi

500€

Alvaro

500€

Javier

500€

Maria Antonia

500€

Antonio

500€

Albert

500€

Iván

400€

Adrian

300€

Ignacio

300€

Carlos

250€

Isabel

250€

Matthieu

250€

Jesús Manuel

250€

Raúl

200€

Alex

200€

Iñigo

200€

Danel

200€

Albert

200€

Oriol

200€

Jordi

150€

Emilio

100€

Jorge Alfredo

100€

Antonio

100€

Holmes

100€

Marina

100€

Jordi

100€

Pedro

100€

Noelia

75€

Emöke

50€

Jose María

50€

Rosa Maria

50€

Vols ser com ells?

Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.

Encara no hi ha actualitzacions