Compra de vehículo híbrido enchufable - Opel Ampera

Mobilitat

Estat: Préstec amortitzat

 

Import : 12.000€

Interès anual:  

Quotes mensuals: 36

Inversors: 49


100% 100%

Impacte positiu generat

Finançament col·lectiu a un particular per a la compra d'un vehicle híbrid endollable Opel Ampera

Finançament col·lectiu a un particular per a la compra d'un vehicle híbrid endollable Opel Ampera, per substituir un Seat Ibiza de 15 anys d'antiguitat, que serà donat de baixa.

Ubicació del projecte
A Ecrowd! no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.
Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

Ecrowd! és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

Ecrowd! no ostenta la condició d'empresa de serveis d'inversió, ni d'entitat de crèdit i no està adherida a cap fons de garantia d'inversions o fons de garantia de dipòsits. Els projectes d'inversió que es presenten a Ecrowd! no són objecte d'autorització ni de supervisió prèvia per la CNMV ni pel Banc d'Espanya, de forma que la informació facilitada pels promotors no ha estat revisada per ells. Tots els moviments de fons d'inversors a Ecrowd! s'efectuen mitjançant la plataforma de pagaments Lemon Way, que compta amb la preceptiva autorització del Banc d'Espanya. El rendiment de les inversions pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. Hi ha el risc de pèrdua total o parcial del capital invertit, de no obtenir el rendiment financer esperat i de falta de liquiditat per recuperar les seves inversions. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. Invertint en aquest projecte, vostè manifesta expressament haver rebut, llegit i acceptat les condicions d'inversió en Ecrowd! La diversificació activa és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

Més informació: com invertir amb Ecrowd!
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Accedeixi amb el meu compte per fer més preguntes. Si no tens compte , registra't aquí.

Inversors

Ignacio

500€

Hugo

500€

Fernando

500€

Sara

500€

María

500€

César

500€

Roberto

500€

Enrique

500€

Victoria

500€

Luis Miguel

500€

Laura

500€

Alejandro

500€

Carlos

500€

Ricardo

500€

Carlos

400€

Joan Marc

400€

Jordi

400€

Cyril

300€

José Maria

300€

Eñaut

250€

Manel

250€

Jesús Maria

200€

Eduardo

200€

Raúl

200€

Noelia

175€

Ivan

150€

Jordi

100€

Jordi

100€

Jesús Manuel

100€

Lorena

100€

Alvaro

100€

Ignacio

100€

Albert

100€

Josep

100€

Manuel

100€

Carlos

100€

Armand J.

100€

Sergi

100€

Nil

75€

Stephan

50€

Iratxe

50€

Javier

50€

César José

50€

Leo

50€

Miquel

50€

Oriol

50€

Lorenzo

50€

Marc

50€

Jordi

50€

Vols ser com ells?

Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.

Encara no hi ha actualitzacions