Compra de maderas certificadas para rehabilitación de viviendas - FUSTERIA CANO 1 - Figueres

Economia circular

Estat: Préstec amortitzat

 

Import : 26.150€

Interès anual:  

Quotes mensuals: 24

Inversors: 12


100% 100%

Impacte positiu generat

Rehabilitació de diversos habitatges mitjançant l'ús de fusta ecològica, obtinguda de boscos d'explotació sostenible.

DESCRIPCIÓ
Projecte de renovació d'habitatges urbans utilitzant fustes d'origen ecològic, de boscos explotats de manera sostenible i que disposin del corresponent certificat del Consell d'Administració Forestal (FSC).
La inversió finançada es tracta de compra de fustes certificades per a la rehabilitació de diversos habitatges situats al centre de Barcelona. Els materials utilitzats, com és norma en els projectes de FUSTERIA CANO, són d'alta qualitat, seleccionats meticulosament per respectar el medi ambient i la sostenibilitat durant tot el procés, tant des de l'adquisició dels materials fins al reciclatge final dels productes substituïts.
Aquesta actuació permetrà a més una millora notable de l'eficiència energètica dels habitatges reformats, en reduir les pèrdues d'energia que existien amb l'anterior aïllament.

 

IMPACTE POSITIU

Rehabilitació de diversos habitatges mitjançant l'ús de fusta ecològica, obtinguda de boscos d'explotació sostenible. 

 

TECNOLOGIA

La fusta és un material natural, sa, renovable i recuperable al final del seu cicle de vida. Això fa que sigui un material molt recomanable en la construcció.
Presenta molt bones característiques tècniques i biològiques; és especialment interessant per la seva capacitat de regular les característiques higrotèrmiques de l'interior dels edificis en presentar una estructura "viva" formada per microconductes buits paral·lels que són capaços d'absorbir i evaporar l'aigua de l'ambient.
És a més un material tradicional i de gran qualitat que proporciona qualitats tan importants com la calidesa de les superfícies (és molt estable enfront dels canvis de temperatura). A més és un material "sa", que no produeix danys a la salut humana ni el medi ambient (en absència de tractaments o sense aglomerar amb altres productes) i cal que aquesta important qualitat es mantingui utilitzant substàncies naturals i saludables en tots els casos (cues per formar taulers, protectors i acabats de la fusta).
El coeficient de conductivitat tèrmica és molt baix, 400 vegades inferior a l'acer i 12 vegades inferior al formigó, a més la dilatació tèrmica és molt baixa (un gran avantatge enfront de les fusteries d'alumini i PVC). El comportament davant el foc de la fusta presenta qualitats molt interessants: no emet gasos tòxics durant la combustió i l'estabilitat de l'estructura es manté durant períodes més llargs que altres materials com l'acer (hi ha materials per augmentar les prestacions en cas necessari, com vernissos intumescents).
El Consell d'Administració Forestal o Forest Stewardship Council, més conegut per les seves sigles en anglès FSC, és una organització no governamental d'acreditació i certificació amb seu a Bonn, Alemanya.
La missió oficial del Consell és "Promoure la gestió ambientalment apropiada, socialment benèfica i econòmicament viable dels boscos del món". Les persones o organismes interessats en el consum sostenible de fusta, paper o altres derivats forestals poden obtenir un certificat FSC dels seus productes. La certificació FSC és també utilitzada per demostrar una gestió sostenible dels boscos.
Per mitjà de processos consultius, la FSC desenvolupa estàndards i polítiques per a la gestió sostenible dels boscos, a més d'acreditar entitats certificadores per avaluar els candidats a la certificació forestal.

 

Annex: proveïdors que participen en aquest projecte

 

Hafele és una empresa que opera a nivell internacional per a tancaments metàl·lics i sistemes de tancament electrònics. A nivell mundial, els clients de la indústria del moble, així com també arquitectes i dissenyadors aposten per la competència i capacitat de rendiment de Hafele.

La gestió de qualitat i medi ambient és un element integral important de la filosofia de Hafele. Mitjançant la millora contínua augmenten els estàndards de qualitat permanentment.
Dels alts estàndards de qualitat de Hafele destaquem: ja l'any 1995 es va dur a terme la certificació segons DIN ISO 9001. La certificació segons DIN EN ISO 14001 certifica que Hafele continua mantenint des del 2000 un comportament ecològic i respectuós amb el medi ambient.
Una protecció mediambiental ecològica activa no només redueix els residus i evita les emissions d'agents contaminants innecessàries, sinó que ofereix també avantatges ecològics i econòmics per als nostres clients mitjançant l'estalvi energètic i de materials. El desenvolupament continu de tots dos sistemes va permetre el 2002 el canvi del procediment de certificació clàssic al procediment DQS-TIP (Trust Improvement Program).

 

 

GABARRÓ, en el seu afany de superació, vol seguir duent a terme una política respectuosa i responsable amb el Medi Ambient i els recursos naturals del planeta, tal com ha vingut fent al llarg dels seus gairebé 100 anys d'existència. Per aquest motiu ha cregut convenient i necessari subscriure el document que l'Associació Espanyola d'Importadors de Fusta - AEIM, de la qual és membre destacat, i que va aprovar l'Assemblea General de l'esmentada Associació l'any 2005. Aquest document porta per títol "Codi de Bones Pràctiques Mediambientals" i és el reflex del seu ferm compromís amb les bones pràctiques mediambientals i la gestió sostenible dels boscos.
Alhora hem d'informar que amb l'objectiu de seguir duent a terme una política respectuosa i responsable amb el Medi Ambient i els recursos naturals del planeta, GABARRÓ ha obtingut per el seu magatzem de fustes de Polinyà, Sabadell i Gavà (Barcelona), la Certificació de ''Cadena de Custòdia" dels dos sistemes més reconeguts internacionalment de Certificació, que són els següents:
• PEFC. (Programme for ENDORSEMENT of Forest Certification Schemes)
• FSC® (Forest Stewardship Council)
El número de de certificat de Cadena de Custòdia PEFC és PEFC / 14-37-00029 i, a més, l'empresa compleix els requisits esmentats a l'apèndix 4 de l'estàndard PEFC ST 2002: 2010

El número de certificat de Cadena de Custòdia FSC® és TT-COC-003620.

Ambdós sistemes o fórmules són total i completament vàlids i tenen els mateixos efectes pràctics pel que fa a la Certificació de la fusta i la preservació dels recursos naturals.

És el nostre desig que tots els nostres col·laboradors coneguin plenament la política de l'empresa en el seu esforç per contribuir a la sostenibilitat en l'explotació dels recursos naturals de la Terra, fent efectiu control més rigorós en l'extracció i explotació de les primeres matèries.
D'aquesta manera ajudarem a evitar les situacions de risc davant la possibilitat de procedir a tales il·legals, l'explotació de boscos d'alt valor de conservació, àrees protegides, espècies incloses a la llista CITES (acord de la Convenció sobre el Comerç Internacional d'Espècies Amenaçades de Fauna i Flora Silvestre), conversió d'àrees forestals a altres usos, zones de conflicte armat, zones relacionades amb problemes socials i de drets humans.

 

 

WISA®-Spruce
Els taulers contraxapats WISA són productes compostos, generats a partir de matèries primeres renovables amb una relació resistència / pes única. S'utilitzen en l'edificació i en la construcció, així com en nombroses aplicacions industrials. UPM ven els seus productes de tauler contraxapat i xapes de fusta amb el nom comercial registrat WISA
WISA-Spruce és un panell lleuger, multiús i de gran qualitat. Està fabricat amb avet nòrdic amb certificació mediambiental i es tracta d'un panell perfecte per a usos estructurals, aplicacions de suport de càrrega com teulades i terres, a més de parets, embalatge i ebenisteria.
Des que UPM Plywood es va comprometre a crear valor afegit a partir de materials renovables i reciclables, WISA és un autèntic producte Biofore i una elecció sostenible especialment valorada pels clients més conscienciats amb el medi ambient.
• La fusta és un material renovable i s'utilitza de manera responsable en els productes WISA.
• L'ús de productes derivats de la fusta ajuda a mitigar el canvi climàtic. Les plantacions de boscos serveixen com a embornals de carboni i els productes derivats de la fusta emmagatzemen el diòxid de carboni.
• La fusta és un material resistent i els productes derivats d'aquesta ofereixen una vida útil més duradora.
• La majoria dels productes derivats de la fusta poden ser reutilitzats i reciclats.
• Al final del seu cicle de vida, els productes derivats de la fusta poden utilitzar-se per generar bioenergia.
• La fabricació de productes derivats de la fusta sovint requereix menys energia que l'ús de materials alternatius.

 


Més informació: com invertir amb ECrowd! 

A ECrowd! no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.

Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

El rendiment dels productes d'inversió pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. En alguns casos, els retorns reals podrien diferir dels previstos. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. La diversificació és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.


videos del projecte

Presentació de Fusteria Cano al programa de TV3 "Empreses de referència"
A Ecrowd no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.
Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

Ecrowd és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

Ecrowd no ostenta la condició d'empresa de serveis d'inversió, ni d'entitat de crèdit i no està adherida a cap fons de garantia d'inversions o fons de garantia de dipòsits. Els projectes d'inversió que es presenten a Ecrowd no són objecte d'autorització ni de supervisió prèvia per la CNMV ni pel Banc d'Espanya, de forma que la informació facilitada pels promotors no ha estat revisada per ells. Tots els moviments de fons d'inversors a Ecrowd s'efectuen mitjançant la plataforma de pagaments Lemon Way, que compta amb la preceptiva autorització del Banc d'Espanya. El rendiment de les inversions pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. Hi ha el risc de pèrdua total o parcial del capital invertit, de no obtenir el rendiment financer esperat i de falta de liquiditat per recuperar les seves inversions. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. Invertint en aquest projecte, vostè manifesta expressament haver rebut, llegit i acceptat les condicions d'inversió en Ecrowd La diversificació activa és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

Més informació: com invertir amb Ecrowd
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Accedeixi amb el meu compte per fer més preguntes. Si no tens compte , registra't aquí.

Inversors

Carme

10.000€

Ramon

9.000€

Míriam

3.000€

Ernest

3.000€

Ester

500€

Carme

150€

Matthieu

150€

Jesús Manuel

100€

Jordi

75€

Míriam

75€

Laurent

50€

Stephan

50€

Vols ser com ells?

Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.

Encara no hi ha actualitzacions