Vehículo eléctrico para gestor energético de Gran Canaria - @LuzTagoror

Mobilitat

Estat: Préstec amortitzat

 

Import : 26.000€

Interès anual:  

Quotes mensuals: 36

Inversors: 102


100% 100%

Impacte positiu generat

Mobilitat sostenible a Gran Canària

Resumen del proyecto a financiar:

Adquisición de un vehículo eléctrico Hyundai Kona, en substitución de un vehículo de combustión, para la actividad económica del solicitante.


Inversión restringida a inversores locales durante la primera semana de publicación del proyecto en Ecrowd!


Información aportada por el solicitante:

Luz Tagoror instaló en 2018 100 kilovatios de energía renovable en Gran Canaria y en 2019 esperamos duplicar esta cifra.

El año pasado gestionamos 7 residencias con niveles de eficiencia energética mínimos y, después de aplicarles criterios de eficiencia energética e instalarle renovables, todas las instalaciones obtuvieron el nivel máximo de Eficiencia Energética. 

Si Canarias fuera un país sería el sexto país con más coches por habitante del mundo.

Luz Tagoror intenta aportar su granito de vida replicando SomMobilitat en Canarias.

Empezamos con el grupo de compra colectiva en 2018, de ese grupo surgió la compra de un Hyundai ionic.
En 2019 hemos conseguido comprar 3 Hyundai Kona pero la gente se resiste a compartir el coche.

En marzo de 2019 instalamos el primer cargador que carga el coche con los excedentes de las instalaciones de autoconsumo de nuestros clientes.

El siguiente paso será poder compartir energía en nuestra red de cargadores y dar un paso más hacia el coche compartido.

 

La compra de este Hyundai Kona evitará la emisión del Hyundai Getz actual, con una media anual de emisiones de casi 3 Toneladas de CO2 ya que será cargado con Energías Renovables.

 

Luz Tagoror, la energía del encuentro.

 

 www.luztagoror.com


A Ecrowd no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.
Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

Ecrowd és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

Ecrowd no ostenta la condició d'empresa de serveis d'inversió, ni d'entitat de crèdit i no està adherida a cap fons de garantia d'inversions o fons de garantia de dipòsits. Els projectes d'inversió que es presenten a Ecrowd no són objecte d'autorització ni de supervisió prèvia per la CNMV ni pel Banc d'Espanya, de forma que la informació facilitada pels promotors no ha estat revisada per ells. Tots els moviments de fons d'inversors a Ecrowd s'efectuen mitjançant la plataforma de pagaments Lemon Way, que compta amb la preceptiva autorització del Banc d'Espanya. El rendiment de les inversions pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. Hi ha el risc de pèrdua total o parcial del capital invertit, de no obtenir el rendiment financer esperat i de falta de liquiditat per recuperar les seves inversions. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. Invertint en aquest projecte, vostè manifesta expressament haver rebut, llegit i acceptat les condicions d'inversió en Ecrowd La diversificació activa és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

Més informació: com invertir amb Ecrowd
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Accedeixi amb el meu compte per fer més preguntes. Si no tens compte , registra't aquí.

Inversors

Fidel

1.000€

Juanma

1.000€

Juana Teresa

1.000€

Alexis

1.000€

Kristophe

1.000€

Joan

1.000€

Raquel

1.000€

Ferran

1.000€

Miguel Ángel

975€

Josua

625€

Rosana

550€

-

525€

Ricardo

500€

Antonio Jose

500€

Francisco

500€

Raúl

500€

Pol

500€

Lidia

500€

Carlos Javier

500€

José

450€

Iker

450€

Olga

350€

Luis Miguel

350€

Mauricio

300€

Javier

300€

Rosa

300€

Jordi

300€

Jaime

300€

Eduardo

300€

Juan Luis

300€

Jordi

275€

César

250€

José Antonio

250€

Álvaro

250€

Jose Luis

250€

Vicente

225€

Francesc

225€

Enrique

225€

Francisco

200€

Ricardo

200€

Victoria

200€

Jordi

200€

Guillermo

200€

Sergio

200€

Igor

200€

Antonio

200€

Daniel

200€

Iñigo

175€

Cornelius

150€

Ernesto

150€

Iñigo

150€

Florencio

150€

Jordi

150€

Sandra

150€

Damian

125€

Matthieu

100€

Jordi

100€

Josep

100€

Javi

100€

Ignacio

100€

Aleix

100€

Guillem

100€

Miguel

100€

Albert

100€

Eva

100€

Ermen

100€

Félix

100€

Manel

100€

Angel

100€

Adrian

100€

Raúl

75€

Rafael

75€

Jesús

75€

Pilar

50€

Alina

50€

Anastasios

50€

Carlos

50€

Armand J.

50€

Antonio

50€

Yanira

50€

Maria Antonia

50€

Jose Ignacio

50€

Antonio

50€

Cristian

50€

Eduardo

50€

David

50€

Fernando

50€

Jordi

50€

Alvaro

50€

Joaquin

50€

Llorenç

50€

Santiago

50€

Jordi

50€

Oriol

50€

Esteban

50€

Ferran

50€

Oscar

50€

Joan Marc

50€

Alfonso

50€

Jordi

50€

Eloy

50€

Joan

50€

Vols ser com ells?

Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.

Encara no hi ha actualitzacions