Maderas certificadas FSC para instrumentos musicales - TONEWOODS - Paterna

Economia circular

Estat: Préstec formalitzat

 

Import : 100.000€

Interès anual:  

Quotes mensuals: 18

Inversors: 229


100% 100%

Impacte positiu generat

Ús de la certificació FSC® per a la traçabilitat de la gestió forestal sostenible del subministrament de fusta per a la fabricació d'instruments musicals.

Resum del projecte a financiar:

Compra en origen de fustes certificades FSC destinades a la fabricació sostenible d'instruments musicals.

D'acord amb el seu objectiu que la indústria dels instruments musicals utilitzi fusta procedent de boscos gestionats de manera responsable, TONEWOODS compta amb una cadena de custòdia FSC® (Forest Stewardship Council) de tots els seus proveïdors de fusta.Presentació de TONEWOODS:

TONEWOODS és una empresa fundada per Nicholas Weber que està apassionada per oferir fustes tonals de la millor qualitat, totes amb certificació FSC®, per a fabricants d'instruments musicals.

La nostra dedicació a l'excel·lència es reflecteix a cada peça de fusta Tonewood que fabriquem a la nostra nau industrial de Paterna (València).


>Més informació sobre TONEWOODS<Què cal fer per participar en aquest préstec col·lectiu?:

- Registra't de franc al web d'Ecrowd i puja una còpia del teu DNI (o NIE + passaport), vigent i per les dues cares, en format .pdf o .jpg, a l'apartat "El meu perfil". Si ja estaves registrat@, entra al teu compte d'Ecrowd.

- Respon al qüestionari sobre coneixements financers i de simulació de la teva capacitat per assumir pèrdues.

- Consulta detingudament la FITXA DE DADES FONAMENTALS DE LA INVERSIÓ d'aquesta oferta de finançament participatiu.

- Informa't dels detalls del funcionament del préstec col·lectiu (interessos, terminis, riscos i quotes) a l'apartat "Operativa d'inversió" del projecte.

- Informa't sobre l'empresa sol·licitant del préstec a l'apartat "Promotor" i sobre les persones que la gestionen a l'apartat "equip gestor".

- Decideix l'import de la teva inversió* i la modalitat amb què fer l'aportació dels fons.

- Informa altres persones que poden participar també en el préstec col·lectiu perquè es completi més ràpid.


* import limitat a 1.000€ per persona durant la primera setmana de la campanya de finançament.


Exempció de responsabilitat:

Aquesta oferta de finançament participatiu no ha estat verificada ni aprovada per les autoritats competents (CNMV) ni per l'Autoritat Europea de Valors i Mercats (AEVM).

La idoneïtat de la seva experiència i coneixements no s'ha avaluat necessàriament abans que se li concedís accés a aquesta inversió. En realitzar una inversió en aquest projecte de finançament participatiu, vostè assumeix plenament els riscos que comporta, inclòs el de pèrdua parcial o total dels diners invertits.


Advertiment sobre riscos:

La seva inversió no està coberta pels sistemes de garantia de dipòsits establerts de conformitat amb la Directiva 2014/49/UE del Parlament Europeu i del Consell (*1). La seva inversió no està coberta pels sistemes d'indemnització dels inversors establerts de conformitat amb la Directiva 97/9/CE del Parlament Europeu i del Consell (*2).

(*1) Directiva 2014/49/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d'abril de 2014, relativa als sistemes de garantia de dipòsits (DO L 173 de 12.6.2014, p. 149).

(*2) Directiva 97/9/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 3 de març de 1997, relativa als sistemes d'indemnització dels inversors (DO L 84 de 26.3.1997, p. 22).

És possible que no obtingueu cap rendiment de la vostra inversió. No es tracta d'un producte d'estalvi i recomanem no invertir més del 10% del seu patrimoni net en projectes de finançament participatiu. És possible que no pugueu vendre els instruments d'inversió quan ho desitgeu. Tot i que pugui vendre'ls, podria patir pèrdues.


Període de reflexió precontractual:

Com a inversor disposa d'un període de reflexió precontractual de 4 dies naturals, en virtut del qual té dret a reconsiderar la decisió d'invertir i de retractar-se sense cap obligació o conseqüència negativa de la inversió efectuada. Així mateix, se us recomana utilitzar aquest temps per revisar detingudament tota la informació proporcionada sobre el projecte i els seus riscos potencials, així com per consultar amb assessors financers si ho considera necessari. La sol·licitud d'anul·lació de la inversió, que no comportarà cap cost ni requerirà cap justificació, es pot fer mitjançant l'enviament d'un correu a inversors@ecrowdinvest.com, en què es notifiqui la decisió adoptada.


Recomanacions:

A menys que vostè sigui un inversor professional o un inversor experimentat, Ecrowd us recomana no realitzar inversions d'import superior a 1.000€ o, en cas de ser major, al 5% del patrimoni net líquid, calculat com els ingressos anuals nets més actius financers (exceptuant immobles i fons de pensions) i restant la suma dels seus compromisos financers anuals (quotes anuals de préstecs i lloguers).


La diversificació és l'estratègia més adequada per reduir el risc de les inversions.Garanties del préstec col·lectiu:

Aquest préstec col·lectiu compta amb la garantia personal il·limitada de l'entitat sol·licitant: TONEWOODS, S.L. i amb l'aval dels seus dos socis.

A Ecrowd no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.
Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

Ecrowd és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

Ecrowd no ostenta la condició d'empresa de serveis d'inversió, ni d'entitat de crèdit i no està adherida a cap fons de garantia d'inversions o fons de garantia de dipòsits. Els projectes d'inversió que es presenten a Ecrowd no són objecte d'autorització ni de supervisió prèvia per la CNMV ni pel Banc d'Espanya, de forma que la informació facilitada pels promotors no ha estat revisada per ells. Tots els moviments de fons d'inversors a Ecrowd s'efectuen mitjançant la plataforma de pagaments Lemon Way, que compta amb la preceptiva autorització del Banc d'Espanya. El rendiment de les inversions pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. Hi ha el risc de pèrdua total o parcial del capital invertit, de no obtenir el rendiment financer esperat i de falta de liquiditat per recuperar les seves inversions. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. Invertint en aquest projecte, vostè manifesta expressament haver rebut, llegit i acceptat les condicions d'inversió en Ecrowd La diversificació activa és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

Més informació: com invertir amb Ecrowd
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Accedeixi amb el meu compte per fer més preguntes. Si no tens compte , registra't aquí.

Inversors

Lucia

6.000€

Iñigo

4.150€

Iñaki

4.075€

Antonio

3.000€

Adrià

2.000€

Miquel

1.250€

Isabel

1.000€

Juana Teresa

1.000€

Tomás

1.000€

Alejo

1.000€

Pedro

1.000€

Jaime

1.000€

Sylvain

1.000€

Kristophe

1.000€

David

1.000€

Marcos

1.000€

Isabel

1.000€

Joan

1.000€

-

1.000€

Mario

1.000€

Albert

1.000€

Juan Carlos

1.000€

Ramon

1.000€

Vicent

1.000€

Lluís

1.000€

Judit

1.000€

Andrés

1.000€

Miquel

1.000€

Jordi

1.000€

Mercè

1.000€

Ferran

1.000€

Sebastià

1.000€

Marc

1.000€

Ferran

1.000€

Miguel Angel

1.000€

Carles

1.000€

Leticia

1.000€

Josep Maria

1.000€

Oriol

1.000€

Miguel Ángel

1.000€

Nuria

1.000€

Ignacio

1.000€

Carlos

950€

Matias

900€

Ermen

900€

Antonia

850€

Jesús Manuel

850€

Oriol

800€

Santi

800€

Augusto

775€

Ximo

750€

Maria Rosa

750€

Rosa

700€

Victor

700€

Roberto

650€

Jordi

600€

Ricardo

600€

Jonathan

600€

Sergio

600€

Pablo

550€

Nicholas

525€

Jaume

525€

Javier

500€

José Antonio

500€

Juan Jose

500€

Elia

500€

Raúl

500€

Sergi

500€

Pol

500€

Eugenio

500€

Sergio

500€

Francis

500€

Higini

500€

Sebastià

500€

Beatriz

450€

Sebastià

400€

Raúl

400€

Salvador

400€

Mikel

400€

Jesus

400€

Jordi

400€

Josep

325€

Àlex

300€

Juan Luis

300€

Oscar

300€

Xosé

300€

Ernesto

300€

Pere

300€

Josep

300€

Albert

300€

Anna

300€

Manolo

300€

Julià

300€

Víctor

300€

Goretti

275€

Mariano

275€

Manuel

250€

Miguel

250€

Jose Luis

250€

-

250€

Alfonso

250€

Susana

250€

Diego

250€

Rodrigo

250€

Albert

250€

Lourdes

250€

Ricardo

250€

Santi

250€

Andreu

250€

Cristina

250€

Jordi

250€

Jose Alberto

225€

Mercedes

225€

Eulogio

225€

Maria Antonia

225€

Victoria

200€

Luisa

200€

Charlotte

200€

Alicia

200€

Javier

200€

Jorge

200€

Sofia

200€

Angel

200€

Antonio

200€

Manel

200€

Albert

200€

Jose Luis

200€

Joan

200€

Lluís

200€

Santiago

175€

Thaïs

175€

Guillem

175€

Jordi

175€

Jorge

150€

Lluís

150€

Marc

150€

Pablo

150€

Diego

150€

Alex

150€

Jordi

150€

Josep

150€

Carlos

125€

Daniel

125€

Nuria

125€

Alexandro

125€

Bernat

125€

Nil

125€

Lorena

125€

Pablo

125€

Ricard

100€

Jordi

100€

Magaly

100€

Alejandro

100€

Florencio

100€

Paulo

100€

Jon Ander

100€

Enric

100€

Luis

100€

Andreu

100€

Daniel

100€

Arnau

100€

Jordi

100€

Cristina

100€

M. Carmen

100€

Aureli

100€

Francesc

100€

Pedro

100€

Aleix

100€

Pau

100€

Noelia

100€

Albert

100€

Ilun

75€

David

75€

Jacobo

75€

Viviana

75€

Mar

75€

Xabier

75€

Luis

75€

Oscar

75€

Marc

75€

Marcello

75€

Dolors

75€

Josep

75€

Teresa

75€

Víctor M.

75€

Eloy

75€

José Luis

50€

Noelia

50€

Francisco

50€

Rafael

50€

Berta

50€

Maribel

50€

Joaquin

50€

Juan

50€

Luis Alberto

50€

Josep

50€

Aitor

50€

Gorka

50€

Antonio

50€

Ana

50€

Adrian

50€

Pablo

50€

David

50€

Fernando

50€

Juan

50€

Borja

50€

Mireia

50€

Jesús

50€

Jonatan

50€

Javier

50€

Diederike

50€

Diana

50€

Ivan

50€

Pere Joan

50€

Annabel

50€

Iñigo

50€

Manuel

50€

Girolamo

50€

Albert

50€

Oguz

50€

Joan Marc

50€

Arthur

50€

Daniel

50€

Marta

50€

Hugo

50€

Miquel

50€

Marcus

50€

Albert

50€

Raúl

50€

Vols ser com ells?

Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.

Encara no hi ha actualitzacions