Pati verd per a l'Escola Voramar - Barcelona

Educació

Estat: En estudi

 

Import : 70.000€

Interès anual: 3,00%

Quotes mensuals: 48

Inversors: -


0% 0%

Ubicació: Barcelona, ES

Promogut per FUNDACIÓ PRIVADA VORAMAR

Encara no està disponible per invertir-hi

Impacte positiu generat

Contribució a un ambient educatiu amb un espai a mida per als nens i nenes que estimula l’aprenentatge, la descoberta i les relacions socials positives.

Resum del projecte:
Préstec col·lectiu a l'ESCOLA VORAMAR de Barcelona per a la transformació d’una pista de formigó en un pati infantil verd creat amb elements naturals contribuint a la sostenibilitat ambiental i a la millora educativa com a resultat d’un augment de la superfície verda de la ciutat i a la creació d’espais de trobada per a nens i nenes.

Projecte "Km0": Inversió restringida a inversors de la seva comunitat educativa durant la primera setmana de publicació del projecte a Ecrowd!

OBERTURA PREVISTA PER A SETEMBRE 2019


Descripció del projecte:
Transformació d’una pista de 230 m2 de formigó en un pati verd format per elements naturals, pel que s’eliminarà el paviment actual per cobrir-lo amb sorra. Es busca crear zones diferenciades a través dels materials, parterres i jocs.

Impacte positiu generat:
Contribució a la millora ambiental de la ciutat com a resultat d’un increment de la seva superfície verda.
Combatre l’alta densitat d’edificació.
Adaptació dels edificis al canvi climàtic.
Millora del paisatge urbà i la qualitat de vida.
Contribució a un ambient educador amb un espai a mida pels nens i nenes que estimula l’aprenentatge, la descoberta i les relacions socials positives.
Millora visual de l’edifici annex fent més amigable la connexió interior/exterior


Què cal fer per participar en aquest préstec col·lectiu?

- Registra't a la web d'Ecrowd! i puja una còpia del teu DNI (o NIE + passaport), vigent i per les dues cares, en format .pdf o .jpg, a l'apartat "El meu perfil".
- Informa't dels detalls del funcionament del préstec col·lectiu a l'apartat "Operativa d'inversió" del projecte.
- Decideix l'import de la teva inversió (mínima de 50 € i màxima de 1.000 €) i la modalitat amb la qual fer l'aportació dels fons.
- Convida els teus amics a participar també en el préstec col·lectiu perquè es completi més ràpid.


Situació actual del projecte:
Reforma projectada:
El nou espai preveu els següents espais:
Creació de zones d’ombra:
-Construcció d’una pèrgola de fusta natural acabada amb oli de llinassa i decorada amb jardineres .
-Subministrament i plantació d’arbres: Ginkgo Biloba, Pyrus Calleryanna, Chitalpa tashkentensis

Creació d’entorns verds naturals:
-Tancaments naturals acabats amb oli de llinassa
-Plantació de bardisses tipus Fotinies “Red Robin”
-Subministre i plantació de Bardisses a murs mitgers tipus vinyes verges
-Construcció de parterres de fibra de coco natural al peu dels arbres amb flors de temporada.
Parterres de fibra de coco natural

Espais de joc:
Subministrament i col·locació de jocs d’aigua
Subministrament i col·locació d’un rocòdrom
Tobogan de tub recte tancat
Construcció d’un sorral

Emplaçament:
Interior d’illa de l’edifici d’Educació Infantil de l’Escola VoramarL'ESCOLA VORAMAR:

Voramar treballa per l'educació integral de l'alumna/e i el ple desenvolupament de la seva personalitat en totes les seves dimensions.

L'escola orienta les seves actuacions als valors actuals i necessaris de la societat i de les organitzacions que demanen persones de mentalitat oberta, tolerants, solidàries, capaces d'entendre la realitat d'una societat complexa i amb capacitat per  transformar-la. El projecte d'escola aposta pel canvi social i cultural d'acord a les exigències i reptes de la nostra societat.

Voramar, és una escola creada per famílies, amb vocació de servei públic i  accessible a tothom. L'entorn de Voramar es global i multicultural  i l'escola    s'ofereix a la societat com una comunitat a on tothom és acceptat i tots els que hi participen se'n poden sentir corresponsables.

El projecte educatiu de l'escola és per a tot l'ensenyament obligatori i per a l'etapa post obligatòria Voramar, és col.legi sol.licitant del Programa Diploma de Batxillerat Internacional. L'escola, compta amb dues línies per a les etapes d'Educació Infantil, Primària i Secundària i també Batxillerat Internacional.Videos de presentació de l'Escola Voramar:Ubicació del projecte
A Ecrowd! no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.
Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

Ecrowd! és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

Ecrowd! no ostenta la condició d'empresa de serveis d'inversió, ni d'entitat de crèdit i no està adherida a cap fons de garantia d'inversions o fons de garantia de dipòsits. Els projectes d'inversió que es presenten a Ecrowd! no són objecte d'autorització ni de supervisió prèvia per la CNMV ni pel Banc d'Espanya, de forma que la informació facilitada pels promotors no ha estat revisada per ells. Tots els moviments de fons d'inversors a Ecrowd! s'efectuen mitjançant la plataforma de pagaments Lemon Way, que compta amb la preceptiva autorització del Banc d'Espanya. El rendiment de les inversions pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. Hi ha el risc de pèrdua total o parcial del capital invertit, de no obtenir el rendiment financer esperat i de falta de liquiditat per recuperar les seves inversions. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. Invertint en aquest projecte, vostè manifesta expressament haver rebut, llegit i acceptat les condicions d'inversió en Ecrowd! La diversificació activa és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

Més informació: com invertir amb Ecrowd!
Informació reservada a inversors registrats. Accedeixi amb el meu compte per veure'n els detalls. si no tens compte , registra't aquí.
Accedeixi amb el meu compte per fer més preguntes. Si no tens compte , registra't aquí.

Inversors

Vols ser com ells?

Informació reservada a inversors registrats. Accedeixi amb el meu compte per veure'n els detalls. si no tens compte , registra't aquí.
Informació reservada a inversors registrats. Accedeixi amb el meu compte per veure'n els detalls. si no tens compte , registra't aquí.
Informació reservada a inversors registrats. Accedeixi amb el meu compte per veure'n els detalls. si no tens compte , registra't aquí.
Informació reservada a inversors registrats. Accedeixi amb el meu compte per veure'n els detalls. si no tens compte , registra't aquí.

Encara no hi ha actualitzacions

Encara no està disponible per invertir-hi