Autoconsumo compartido en comunidad de propietarios - La Garriga

Comunitats

Estat: Préstec formalitzat

 

Import : 25.575€

Interès anual:  

Quotes mensuals: 60

Inversors: 88


100% 100%

Impacte positiu generat

Reducció d'emissions de CO2eq per l'ús d'energia solar d'autoconsum

Resum del projecte a finançar:

Instal·lació d'autoconsum fotovoltaic de 15 KWp compartida entre 7 membres de la Comunitat de Propietaris de l'edifici de la Ctra. Nova 4 de la població de La Garriga (Vallès Occidental, Barcelona).
Impacte mediambiental positiu:

S'estima que amb aquesta instal·lació d'energia solar a La Garriga, aquesta comunitat evitarà l'emissió anual d'unes 7 Tm de CO2eq a l'atmosfera.Descripció de la instal·lació a finançar:

Instal·lació d'autoconsum fotovoltaic compartit sobre la coberta de la comunitat, per a l'autoconsum compartit de 7 dels seus habitatges, on li corresponen a cadascun un 14,28% de la producció d'energia solar.

La instal·lació té una potència pic de 15,17 kWp, i a cadascun dels habitatges participants els correspon una potència nominal de 2,16 kWp.

La instal·lació estarà formada per 37 panells fotovoltaics de 455 Wp, amb les seves estructures i cablejats corresponents, un inversor de 15 kW i un aparell de monitoratge.Què cal fer per participar en aquest préstec col·lectiu?:

- Registra't de franc a la web d'Ecrowd i puja una còpia del teu DNI (o NIE + passaport), vigent i per les dues cares, en format .pdf o .jpg, a l'apartat "El meu perfil". Si ja estàs registrat, entra al teu compte d'Ecrowd.

- Informa't dels detalls del funcionament del préstec col·lectiu (interessos, terminis, riscos i quotes) a l'apartat "Operatòria d'inversió" del projecte.

- Informa't sobre l'entitat sol·licitant del préstec a l'apartat “Promotor” i sobre les persones que la gestionen a l'apartat “Equip gestor”.

- Decideix l'import de la teva inversió* i la modalitat amb què fer l'aportació dels fons.

- Informa els teus amics que poden participar també al préstec col·lectiu, i així fer que es completi més ràpid.


*durant la primera setmana de publicació, l'import màxim per persona serà de 1.000€,

per possibilitar que un major nombre d'inversors participin al projecte.


Presentación de SOLVAT RENOVABLES:

Som una empresa independent i compromesa del sector energètic i industrial que apostant per les energies renovables i especialment per l’energia solar fotovoltaica manifestem una ferma voluntat d’incidir medioambientalment en la generació d’un futur més sostenible en la línia del pla estratègic Europa 2020 proposat per la Comissió Europea.

Oferim un servei integral que inclou l’estudi de viabilitat, el projecte d’enginyeria, la direcció d’obra i la legalització d’instal·lacions solars fotovoltaiques per a autoconsum de connexió a xarxa amb serveis tècnics d’enginyeria propis i instal·ladors qualificats així com assessoria d’eficiència energètica i serveis de consultoria legal en dret fotovoltaic.

Estem especialitzats en projectes d’instal·lacions fotovoltaiques per a autoconsum tant d’empreses i naus industrials com d’habitatges particulars, en implementació de parcs solars i de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

Què ens caracteritza?

  • Qualitat del producte
  • Garantia i compromís
  • Proximitat i eficiència
  • Experiència i professionalitat
  • Personalització i solucions completes
Garantia del préstec col·lectiu:

Aquest préstec col·lectiu compta amb la garantia personal dels propietaris dels habitatges que participen a la instal·lació d'autoconsum compartit en aquesta Comunitat de Propietaris.

A Ecrowd no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.
Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

Ecrowd és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

Ecrowd no ostenta la condició d'empresa de serveis d'inversió, ni d'entitat de crèdit i no està adherida a cap fons de garantia d'inversions o fons de garantia de dipòsits. Els projectes d'inversió que es presenten a Ecrowd no són objecte d'autorització ni de supervisió prèvia per la CNMV ni pel Banc d'Espanya, de forma que la informació facilitada pels promotors no ha estat revisada per ells. Tots els moviments de fons d'inversors a Ecrowd s'efectuen mitjançant la plataforma de pagaments Lemon Way, que compta amb la preceptiva autorització del Banc d'Espanya. El rendiment de les inversions pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. Hi ha el risc de pèrdua total o parcial del capital invertit, de no obtenir el rendiment financer esperat i de falta de liquiditat per recuperar les seves inversions. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. Invertint en aquest projecte, vostè manifesta expressament haver rebut, llegit i acceptat les condicions d'inversió en Ecrowd La diversificació activa és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

Més informació: com invertir amb Ecrowd
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Accedeixi amb el meu compte per fer més preguntes. Si no tens compte , registra't aquí.

Inversors

Jordi

1.000€

Lena

1.000€

Albert

1.000€

-

1.000€

Kristophe

1.000€

Joan

1.000€

Tomás

1.000€

Alberto

1.000€

Sebastià

1.000€

Santi

1.000€

Carlos

1.000€

Iñaki

925€

Lucia

875€

Enrique

800€

Sylvain

700€

Javier

500€

Elia

500€

Sara

500€

Joan

500€

Miguel Ángel

500€

Maria Rosa

500€

Marcos

325€

Albert

300€

Josep Antoni

300€

Julià

300€

Javier

250€

Arthur

250€

José Antonio

250€

Pere

250€

Jose Luis

250€

Igor

250€

Pol

250€

Jaime

250€

Oriol

225€

Roger

200€

Guillem

200€

Albert

200€

Jordi

200€

Marc

175€

Alberto

150€

Joaquim

150€

Matias

150€

Quim

150€

Mario

150€

Ricardo

150€

Andreu

125€

Javier

125€

Eulogio

100€

M. Carmen

100€

Jesús Manuel

100€

Alejandro

100€

Manel

100€

Noelia

100€

Ferran

100€

Jhonnatan

100€

Rodrigo

75€

Jordi

75€

Jacobo

75€

José Luis

75€

Albert

75€

Xosé

75€

Sebastià

75€

Luis

75€

Aleix

75€

Joan

75€

Dolors

50€

Ignasi

50€

Jordi

50€

Aitor

50€

Pau

50€

David

50€

Iván

50€

Lluís

50€

Laura

50€

Josep

50€

Francisco

50€

Fidel

50€

Raúl

50€

Joaquin

50€

Pablo

50€

Ferran

50€

Xabier

50€

Alvaro

50€

Silvia

50€

Nacho

50€

Borja

50€

Audald

50€

Juan Antonio

50€

Vols ser com ells?

Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.

Encara no hi ha actualitzacions