Caldera de biomasa para centro geriátrico y asistencial - Portugal (AGDCL-4)

Energia

Estat: Préstec formalitzat

 

Import : 61.000€

Interès anual:  

Quotes mensuals: 60

Inversors: 87


100% 100%

Impacte positiu generat

Reducció en un 25% del cost econòmic de la calor per al geriàtric i reducció de l'emissió d'unes 613 tones de CO2 anuals de l'antiga caldera de gasoil.

Resum del projecte:

Finançament col·lectiu de la substitució d'una caldera de gasoil per una caldera de biomassa en un centre geriàtric i assistencial de Vila Nova de Gaia (Portugal), amb la reducció del 25% del cost del subministrament de calor per al geriàtric i amb la reducció estimada anual de 613 Tm d'emissions de C02 a l'atmosfera.


Detalls del projecte:

L'empresa AUTÉNTICA GENERACIÓN DISTRIBUIDA DE CASTILLA Y LEÓN, S.L. (AGDCL) ha procedit a la instal·lació d'una caldera industrial de biomassa de 500 kW LASIAN model BIOCOMPACT 500 FRONTAL per al centre geriàtric i assistencial "Santa Casa da Misericórdia" de Vila Nova de Gaia (Portugal), en substitució d'una caldera de gasoil que es conservarà només per a casos de manteniment de la nova caldera. La caldera s'ha instal·lat en un contenidor tèrmic exterior, amb cicló per evitar l'emissió de partícules, conjunt de recollida automàtica de cendres, sistemes electrònics de control i tremuges, i va acompanyada d'una sitja de 46 m3 preparada per emmagatzemar 30 Tm de pèl·lets i personalitzada amb una lona decorada. La instal·lació es completa amb vàlvules, bombes, vas d'expansió hidràulica, instal·lació hidràulica i instal·lació elèctrica.

El centre geriàtric i assistencial en el qual s'ubica la nova caldera necessita un subministrament constant de calor per a la seva activitat i ha confiat en AGDCL per garantir-se aquest servei. El consum de pèl·lets de la nova caldera s'estima en 480 Tm anuals en base al consum històric anual de 240.000 litres de gasoil de l'antiga caldera.

El cost de la nova instal·lació ha estat de 121.176 € (més IVA). Amb el present préstec col·lectiu es financia el 50% d'aquesta instal·lació.

L'estalvi econòmic d'aquesta instal·lació és del 25% del cost de la calor per a aquest centre geriàtric.

Les emissions de CO2 del geriàtric es redueixen en aproximadament 613 tones anuals per la quasi total anul·lació del seu consum de gasoil.

El centre geriàtric i assistencial ha signat un contracte amb AGDCL per assegurar-se durant 6 anys el subministrament constant, en preu i qualitat, dels pèl·lets. Així mateix AGDCL es compromet durant aquest termini a realitzar el manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions, amb servei d'urgències permanent les 24 hores del dia tot l'any, mitjançant una empresa local que ha estat contractada a tal efecte.


Garanties del préstec col·lectiu:

Aquest préstec col·lectiu compta amb la garantia personal de l'empresa espanyola AUTÉNTICA GENERACIÓN DISTRIBUIDA DE CASTILLA Y LEÓN, S.L. a més del 50% de totes les instal·lacions finançades.

 


Descripció de la tecnologia emprada:

Caldera industrial de biomassa de 500 KW LASIAN model BIOCOMPACT 500 FRONTAL.

A Ecrowd no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.
Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

Ecrowd és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

Ecrowd no ostenta la condició d'empresa de serveis d'inversió, ni d'entitat de crèdit i no està adherida a cap fons de garantia d'inversions o fons de garantia de dipòsits. Els projectes d'inversió que es presenten a Ecrowd no són objecte d'autorització ni de supervisió prèvia per la CNMV ni pel Banc d'Espanya, de forma que la informació facilitada pels promotors no ha estat revisada per ells. Tots els moviments de fons d'inversors a Ecrowd s'efectuen mitjançant la plataforma de pagaments Lemon Way, que compta amb la preceptiva autorització del Banc d'Espanya. El rendiment de les inversions pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. Hi ha el risc de pèrdua total o parcial del capital invertit, de no obtenir el rendiment financer esperat i de falta de liquiditat per recuperar les seves inversions. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. Invertint en aquest projecte, vostè manifesta expressament haver rebut, llegit i acceptat les condicions d'inversió en Ecrowd La diversificació activa és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

Més informació: com invertir amb Ecrowd
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Accedeixi amb el meu compte per fer més preguntes. Si no tens compte , registra't aquí.

Inversors

Esther

3.125€

Melchor

3.125€

Rosa

3.000€

Natividad

3.000€

José Maria

3.000€

Carlos Javier

2.500€

Gabriel

2.400€

Nicolas

2.100€

José

2.000€

Sergio

2.000€

Borja

2.000€

Roberto

1.750€

Marc

1.500€

Susana

1.200€

Santiago

1.050€

Aitor

1.000€

Koert

1.000€

David

1.000€

Pedro

1.000€

Heike

1.000€

José Manuel

1.000€

Alex

1.000€

Alejandro

1.000€

Eduardo

1.000€

Josep

1.000€

Enrique

1.000€

Alejandro

900€

Coral

750€

Jordi

750€

Jesús

750€

Jordi

600€

Oscar

500€

Dani

500€

Jordi

500€

Catalina

500€

Raül

500€

José Antonio

500€

Javier

500€

M. Carmen

500€

Ignacio

400€

Jose Ignacio

400€

Antonio

400€

Matthieu

350€

Jesús Manuel

300€

Sergi

300€

Carlos

300€

Sabine

300€

Victor M.

300€

Roman

300€

Roberto

250€

Alex

250€

Maria Teresa

250€

Jaume

250€

Alvaro

250€

Eñaut

250€

Olivier

250€

Jordi

250€

Raúl

250€

Sara

225€

Jordi

200€

Marc

200€

Danel

200€

Enric

175€

Guillermo

150€

Joan Francesc

150€

Alfonso

150€

Sergi

100€

Sergio

100€

Oriol

100€

Miguel

100€

Lluís

100€

Jorge

100€

Joaquin

100€

-

75€

Jesus

75€

Míriam

50€

Jordi

50€

David

50€

Sergio

50€

Juan José

50€

Noelia

50€

Antonio

50€

Armand J.

50€

Adrian

50€

Iñigo

50€

Marcos

50€

Carles

50€

Vols ser com ells?

Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.

Encara no hi ha actualitzacions