Instalación fotovoltaica de autoconsumo para complejo ecoturístico - MAR DE FULLES - Castellón

Energia

Estat: Préstec formalitzat

 

Import:174.000€

Interès anual:  

Quotes mensuals: 90

Inversors: 129


Impacte positiu generat

Autoabastiment total amb energia elèctrica fotovoltaica, sense connexió a la xarxa.

Mar de Fulles és un nou concepte d'ecoturisme, que s'autodefineix com a Ecogestió Sostenible en Xarxa, que consisteix en la construcció bioclimàtica d'un complex turístic situat al costat del Parc Natural de la Serra de Espadà (La Plana Baixa, Castelló) i d'una Z.E.P.A de la Xarxa Natura 2000. Es tracta d'un projecte innovador i pioner a Espanya que engloba els conceptes d'ecologia, sostenibilitat i eficiència energètica al més alt nivell. La construcció respecta absolutament les parcel·les forestals seguint els criteris més estrictes d'integració paisatgística.

L'única font d'energia elèctrica de Mar de Fulles serà l'obtinguda mitjançant panells solars fotovoltaics amb bateries de suport. L'objecte del present projecte és, precisament, el finançament de la instal·lació de captació d'energia solar i de les bateries de suport que permetran el seu autoabastiment total d'energia elèctrica.

En ser una instal·lació solar d'autoconsum completament aïllada, no es veu afectada de cap forma pel "impost al sol".

Característiques tècniques del projecte:

- Tipologia: fotovoltaica aïllada.
- Fixació: integrada en coberta.
- Potència de generació: 41.480 W (136 mòduls)
- Potència sortida: 46.000 W (5 inversors)
- Acumulació: 12.340 AH / C100 - 48 V (592 KWh) amb 82 bateries
- Instal·lador: HELIOTEC 2006 SL

Pressupost total de la instal·lació fins a la seva posada en funcionament: 280.000 €. El préstec d'ECrowd! pren com a garantia la totalitat de la instal·lació de generació, acumulació i subministrament elèctric.

La instal·lació ha estat validada i compta amb una subvenció del IVACE de la Generalitat Valenciana. 

Amb aquesta inversió s'evita l'alternativa d'haver de gastar uns 150.000 € en escometre la connexió de Mar de Fulles fins a la xarxa elèctrica convencional, i també s'evitarà de forma definitiva el pagament pel consum elèctric del complex ecoturístic. S'estima que en 7 anys s'haurà recuperat la inversió.

Pel que fa a la construcció i les obres del complex ecoturístic, han estat finançades per dos préstecs hipotecaris de Fiare Banca Ética i de la Caixa Rural Sant Vicent Ferrer de La Vall d'Uixó, Coop. de Crèdit Valenciana.

Recompensa addicional per als inversors d'ECrowd!, oferta per Mar de Fulles:

Mar de Fulles ofereix un descompte als inversors de Ecrowd! perquè tinguin millors condicions en la seva primera estada en el complex ecoturístic a què han ajudat a finançar.

Aquesta oferta consisteix en un 10% de descompte, sobre la tarifa en vigor, en el preu de l'allotjament (sense incloure menjars) a l'hotel o a l'alberg. Es poden acollir al descompte els inversors que hagin prestat un mínim de 1.000 € al projecte, i abans del 31/12/2017.

 

Vol venir a veure com avança el projecte "Mar d'Fulles"?

El proper diumenge 17 d'abril de 2016, de 12 a 14 hores, tindrà lloc una visita guiada gratuïta a les instal·lacions d'energia solar de Mar de Fulles a Alfondeguilla (Castelló). No hi ha res com veure-ho personalment i comentar-ho amb els gestors del projecte.

 

Aparicions a la premsa d'aquest projecte:

 

Evolució fotogràfica de l'estat de construcció de la coberta que acollirà la instal·lació de plaques fotovoltaiques:

19/02/2016

24/02/2016

05/04/2016

21/04/2016

09/06/2016

24/07/2016

 

El complex Mar de Fulles, que té la seva obertura prevista per a juny de 2016, disposarà de les següents instal·lacions:

 • Hotel de 10 habitacions de 30m2 amb 20m2 addicionals de terrassa.
 • Alberg de 5 habitacions de 8 places amb terrassa.
 • Piscina panoràmica.
 • Jardí privat de 2.000 m2 enfront de les terrasses.
 • 35 espais condicionats al bosc.
 • Aparcament.
 • Sales multifuncionals.
 • Recepció amb assessorament turístic.
 • Menjador interior amb capacitat de fins a 150 persones.
 • Cuina panoràmica al restaurant
 • Menjador exterior amb capacitat per a més de 150 persones.
 • Horta ecològica per autoabastiment.
 • Oficina turística pròpia.


Descripció de la tecnologia utilitzada en la instal·lació d'autoconsum fotovoltaic que es financia amb aquesta operació:

Panells fotovoltaics: Els panells o mòduls fotovoltaics estan formats per un conjunt de cèl·lules fotovoltaiques que produeixen electricitat a partir de la llum (radiació electromagnètica) que incideix sobre ells mitjançant l'efecte fotoelèctric.
En aquest projecte s'ha escollit el model ATERSA A305P. 

Inversors: L'inversor permet transformar el corrent continu procedent dels panells fotovoltaics en corrent altern per a ser utilitzat a la instal·lació.
En aquest projecte s'han utilitzat 3 models de diferent capacitat per tal d'optimitzar la instal·lació.

3 inversors Outbacck VFXR 3.000 VA

1 inversor Outback Radian Sèries GS7048E 7.000 VA

1 inversor trifàsic Ingeteam Ingecon Sun 30 de 30 KW

Bateries: Permeten aprofitar la potència dels mòduls fotovoltaics per acumular-la i poder subministrar electricitat quan calgui. Són sistemes electroquímics basats en reaccions químiques reversibles que tenen lloc al seu interior. A les instal·lacions autònomes és necessari emmagatzemar l'energia captada durant les hores de captació solar per tal de poder cobrir el subministrament durant les hores en què no hi hagi radiació solar o aquesta sigui insuficient.
Les bateries o acumuladors tenen una funció molt important i fonamental en la durada d'una instal·lació solar fotovoltaica.

En aquesta instal·lació s'han utilitzat dos tipus diferents:

12 bateries sèrie 5.000 4KS27P ROLLS (2062 AH / C100)

70 bateries Rolls Sèrie 5000 2YS31P (2 X 3426 AH / C100)

 


 

 

videos del projecte

Juanma Urbán explica com l'ecoturisme Mar de Fulles serà autosuficient energèticament gràcies a la instal·lació d'energia solar d'autoconsum amb bateries.

Pedro, de Heliotec, ens explica els detalls tècnics de la instal·lació aïllada d'energia solar per a l'ecoturisme Mar de Fulles

Ubicació del projecte
A Ecrowd! no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.
Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

Ecrowd! és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

Ecrowd! no ostenta la condició d'empresa de serveis d'inversió, ni d'entitat de crèdit i no està adherida a cap fons de garantia d'inversions o fons de garantia de dipòsits. Els projectes d'inversió que es presenten a Ecrowd! no són objecte d'autorització ni de supervisió prèvia per la CNMV ni pel Banc d'Espanya, de forma que la informació facilitada pels promotors no ha estat revisada per ells. Tots els moviments de fons d'inversors a Ecrowd! s'efectuen mitjançant la plataforma de pagaments Lemon Way, que compta amb la preceptiva autorització del Banc d'Espanya. El rendiment de les inversions pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. Hi ha el risc de pèrdua total o parcial del capital invertit, de no obtenir el rendiment financer esperat i de falta de liquiditat per recuperar les seves inversions. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. Invertint en aquest projecte, vostè manifesta expressament haver rebut, llegit i acceptat les condicions d'inversió en Ecrowd! La diversificació activa és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

Més informació: com invertir amb Ecrowd!
Preguntes i respostes

Jean Christophe 03/03/2016

Me gustaría entender cómo se dimensionó la potencia eléctrica necesaria, y si habrá otras fuentes de energía (gas/ biomasa?).

Instalación fotovoltaica de autoconsumo para complejo ecoturístico - MAR DE FULLES

Juanma Urbán 01/09/2017

En la planificación energética de Mar de Fulles comenzamos con la reducción de todos los consumos que no fueran imprescindibles (minibares, televisores, inducción…), en el  segundo paso buscamos la máxima eficiencia en los equipamientos eléctricos (iluminación por led, VRV, agua caliente…) y en el  tercer paso analizamos la necesidades de la construcción piloto que ya teníamos construida.
 
Nuestra conclusión fue que gracias a:

 • La buena orientación.
 • El buen uso de la cubierta (sombras)
 • La calidad de la construcción.
 • La ventilación cruzada de las estancias.
 • La gran influencia solar.
 • La alta calidad de los exteriores.
 • El uso concretado en días de las instalaciones (fines de semana, puentes…).

Necesitábamos una instalación con una buena capacidad de almacenamiento para almacenar en los días de baja ocupación, para utilizar esa energía en los días de ocupaciones más altas.
Como margen en caso de error en el cálculo tenemos el 50% de la cubierta disponible para ampliar en caso de necesidad.
 
La segunda parte de la pregunta es más sencilla, la cocina requiere de gas propano y aprovechando que teníamos esta fuente energética en el proyecto tenemos un grupo que en caso de necesidad puede completar las necesidades energéticas. Tenemos previsto analizar el consumo tras un año de actividad para valorar si interesa ampliar la instalación, añadir la biomasa o mantener el grupo de gas siempre y cuando su uso sea ocasional tal y como está previsto.

Jean Christophe 03/03/2016

Al ver las fotos, y por haber visto unos centros ecoturísticos muy feos y poco acogedores, me gustaría saber más sobre integración paisajística y el acabado.
 

Instalación fotovoltaica de autoconsumo para complejo ecoturístico - MAR DE FULLES

Juanma Urbán 01/09/2017

Nosotros opinamos igual, y por ese motivo hemos hecho un gran esfuerzo en los acabados interiores de la construcción. Ahora que tenemos completamente acabada la vivienda piloto, podemos garantizar que los interiores están a la altura de los exteriores.


Diseño Mar de Fulles

 
La integración paisajística ha sido otro de los retos y podemos garantizar que a 30 metros del edificio el cliente dejará de verlo. Ésta fue otra de las razones por las que hicimos la vivienda piloto y poder comprobar el grado de integración.

Jean Christophe 03/03/2016

Se habla de huerta ecológica. ¿Quién se encargará de ésto y cuál es el grado de auto-aprovechamiento previsto?

Instalación fotovoltaica de autoconsumo para complejo ecoturístico - MAR DE FULLES

Juanma Urbán 01/09/2017

La huerta la gestionamos nosotros mismos, la tuvimos en producción 2-3 años para valorar la producción, calidad del producto y el trabajo que conlleva su gestión.

Cono-Sud y CERAI son dos ONGs socias del proyecto que ayudaran en su gestión. Les hemos cedido el uso de manera gratuita para la realización de cursos de agricultura ecológica.

Tenemos previsto autoabastecernos del 80% de las necesidades de verduras, en cambio la fruta la llevamos con más retraso e inicialmente será comprado con criterios de Km0 de la red Slow Food.

Miguel Angel 08/03/2016

Me gustaría saber si para las necesidades energéticas de la casa, esta se ha diseñado con algún estándar, que luego permita su certificación, tipo Passivhaus, etc.

Muchas gracias.

Instalación fotovoltaica de autoconsumo para complejo ecoturístico - MAR DE FULLES

Juanma Urbán 01/09/2017

La construcción no se ha diseñado para obtener ningún certificado en concreto, pese a que con toda seguridad cumpliremos con varios.

El próximo año presentaremos un proyecto Life para certificarnos como CO20 y valoraremos de todos los sellos de calidad existentes cual es el que mejor nos define.

Cuando iniciamos el proyecto constructivo y escogimos a Xavi (arquitecto) comenzamos por definir qué era ecológico desde nuestro punto de vista y qué lo era menos o no lo era.

Para nosotros un vino ecológico de Chile no es un vino ecológico, es un vino de agricultura ecológica que al consumirlo aquí deja de ser ecológico…

Por ese motivo adoptamos el concepto de km0 para toda la construcción:

 • Buscamos la proximidad.
 • Que sea lo más ecológico posible.
 • Que sea sencillo y de un precio moderado (no queremos transmitir que la ecología es cara).
 • Evitamos las grandes compañías y tratamos de buscar la compra más directa posible.

Sinceramente no conocía hasta hoy la certificación Passivhaus y leyendo las características a falta de consultarlo con Xavi considero que las cumplimos íntegramente.

Agradezco la pregunta y estudiaremos si escogemos esta certificación.

Ignacio 08/04/2016

¿Sería posible visitar personalmente las obras de la instalación fotovoltaica?

Instalación fotovoltaica de autoconsumo para complejo ecoturístico - MAR DE FULLES

Juanma Urbán 01/09/2017

El próximo domingo 17/04/2016 de 12 a 14h haremos una jornada gratuita de puertas abiertas para que podáis ver el progreso de Mar de Fulles y, más concretamente, de su instalación fotovoltaica aislada de autoconsumo. Estaremos encantados de contestar personalmente todas vuestras consultas sobre la instalación.

Jose 22/04/2016

¿Cómo afecta el "impuesto al sol" a la instalación solar de "Mar de Fulles"? 

Instalación fotovoltaica de autoconsumo para complejo ecoturístico - MAR DE FULLES

Juanma Urbán 01/09/2017

Gracias a que optamos por una instalación completamente aislada, estamos al margen de los continuos cambios de legislación, por lo que no nos afecta.

Accedeixi amb el meu compte per fer més preguntes. Si no tens compte , registra't aquí.

Inversors

Melchor

23.000€

Miguel Angel

19.550€

José Maria

8.000€

Ferran

5.000€

Pere

3.000€

Juanma

3.000€

Gerard

3.000€

Sara

3.000€

Jose

3.000€

Mario

3.000€

Piet

3.000€

Josefina

3.000€

Andrés

3.000€

Claudio

2.500€

Juan Jose

2.500€

Rafael

2.500€

Jose Ignacio

2.300€

Ana Maria

2.000€

Fernando

2.000€

César

2.000€

Angel

2.000€

Joan

2.000€

Ignacio

2.000€

Guillermo

2.000€

Joaquim

2.000€

Salvador

2.000€

Jordi

2.000€

Luz

2.000€

Catalina

2.000€

Miguel Ángel

2.000€

María Isabel

2.000€

Josep Antoni

2.000€

Oscar

2.000€

Amaya

2.000€

María

2.000€

Alejandro

2.000€

Gerard

1.150€

Xavier

1.100€

Jose Antonio

1.100€

José Manuel

1.025€

Maria José

1.000€

Carlos

1.000€

Alejandro

1.000€

Francisco

1.000€

Andrés

1.000€

Urtzi

1.000€

Dionisio

1.000€

Derk

1.000€

Alain François

1.000€

Luis

1.000€

Estelle

1.000€

Xavier

1.000€

Alvaro

1.000€

Jesus

1.000€

Roberto

1.000€

Félix

1.000€

Gijsbert Adrianus Johannes

1.000€

Ramon

1.000€

Fernando

1.000€

Nicolas Bertrand Dominique

1.000€

Iñigo

1.000€

Marc

1.000€

Enric

700€

Javier

650€

Joana

600€

Carlos

600€

Matthieu

575€

Alejandro

575€

Jordi

550€

Salvador

500€

Pablo

500€

Pere Feliu

500€

Jordi

500€

M. Carmen

500€

Luis Fernando

500€

Luis

500€

José Antonio

500€

Javier

500€

Koert

400€

Stephan

325€

Teresa

325€

Alejo

300€

Míriam

300€

Silvia

300€

Sergi

300€

Jose Luis

250€

Jorge Alfredo

250€

Manuel

250€

Olivier

250€

Elisa

250€

Laurent

250€

Marcus

225€

Joaquin

200€

Jesús Manuel

200€

Demetrio

200€

Sergi

200€

Pol

200€

Josep

200€

Enrique

200€

Ernest

200€

Jordi

200€

Danel

200€

Josep Vicent

200€

Lorena

200€

Pedro

200€

Sergi

200€

-

150€

Maria Luisa

100€

Noelia

100€

Oriol

100€

Sergio

100€

Luis

100€

Alejandro

100€

Tom

100€

Antonio

100€

Miguel

100€

Alberto

75€

M. Soledat

75€

Leopoldo

50€

Pedro Manuel

50€

Marcos

50€

Carme

50€

Javier

50€

David

50€

Soraya

50€

Germán

50€

Eduardo

50€

Fernando

50€

Armand J.

50€

Vols ser com ells?

Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.

Encara no hi ha actualitzacions