Energías renovables para bodega de la D.O. Ribeira Sacra - LAR DE RICOBAO - Quiroga

Energia

Estat: Préstec amortitzat

 

Import : 59.700€

Interès anual:  

Quotes mensuals: 72

Inversors: 128


100% 100%

Impacte positiu generat

Reducció del consum de recursos i de les emissions contaminants a l'atmosfera, desenvolupament del model de viticultura sostenible i generació d'ocupació.

Resum del projecte:

Finançament col·lectiu d'un projecte d'abastiment energètic renovable per a un celler ecològic i sostenible de la D.O. Ribeira Sacra (Galícia).Impacte positiu:

Reducció del consum de recursos i de les emissions contaminants a l'atmosfera, desenvolupament del model de viticultura sostenible i generació d'ocupació.


Descripció del projecte:

LAR DE RICOBAO és un petit celler de recent creació, ubicada a Quiroga ( Lugo), en plena RIBEIRA SACRA .

El celler ha llançat els seus vins al mercat a l'agost del 2014 (anyada 2013) i d'acord a les opinions que està rebent, ha aconseguit un producte d'alta qualitat, que ha recompensat els seus esforços de selecció del millor raïm disponible i l'acurat treball en celler.

Entre les moltes diferències que té, malgrat la seva joventut, respecte d'altres cellers més convencionals, val la pena destacar les següents:

 • Participa en projectes de R + D + I juntament amb altres empreses i centres de recerca per disminuir l'impacte de l'activitat en el medi ambient, optimitzant els recursos que s'utilitzen tant a celler com a la vinya. Es pot consultar a la WEB de Lar de Ricobao la informació sobre el projecte ECOVINE, que persegueix desenvolupar formes més sostenibles de gestió de les vinyes.

Utilitza energies renovables en la seva activitat (biomassa, energia solar tèrmica i fotovoltaica, geotèrmia i energia eòlica) i ha implantat il·luminació eficient.

Lar de Ricobao vol seguir avançant i arribar a ser el celler més eficient i net del sector. Per això, ara mateix està centrat en acabar el projecte d'abastiment elèctric del celler amb fonts 100% renovables i implantar, a una de les seves finques, bombament i generació d'energia solar fotovoltaica.Aparicions a premsa:

El Faradio: UNA INGENIERÍA CÁNTABRA DISEÑA LA PRIMERA BODEGA DESENCHUFADA DE LA RED ELÉCTRICA

El diario Montañés: La cántabra Teican desarrolla un proyecto para desconectar de la red a la bodega Lar de Ricobao
Descripció de les inversions que es financien amb aquest préstec col·lectiu:

 • Realització d'auditoria energètica al celler, per determinar on es pot millorar (encara més) en l'ús de l'energia.

 • Implantació d'un sistema de gestors de xarxa trifàsics (3 x 10.000 W de potencia nominal) amb sistema d'acumulació (24 bateries) de 4000 Ah i accessoris de control i monitorització, que permet, juntament amb els equips de generació (solar i eòlica) ser autònoms en la producció i gestió de l'energia que es necessita.

 • Instal·lació d'un sistema de generació fotovoltaic de 6 kW a la coberta de celler, per donar suport al sistema eòlic.

 • Integració del sistema amb la generació eòlica que ja existeix

  Instal·lació d'un sistema de bombeig i generació d'energia solar a una de les finques, a la qual es pretén, amb el mínim impacte per al medi ambient, ser més eficients en l'ús de l'aigua i de l'energia.Impacte de la inversió sobre de l'entorn:

 • Contribueix a millorar el medi ambient, ja que disminueix el consum de recursos i evita emissions de gasos contaminants a l'atmosfera.

 • Permet mostrar als viticultors i cellers d'aquesta zona, i d'altres, que aquest tipus d'activitat es pot fer d'una manera més sostenible.

 • Permetrà a Lar de Ricobao créixer en qualitat i seguir generant ocupació a una àrea rural castigada pel declivi d'altres activitats.


   

Recompensa addicional per als inversors del projecte, oferta per LAR DE RICOBAO:

Els inversors que participin en aquest projecte gaudiran d'un 20% de descompte a la primera comanda que facin de productes d'aquest celler ecològic.

 

A Ecrowd no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.
Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

Ecrowd és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

Ecrowd no ostenta la condició d'empresa de serveis d'inversió, ni d'entitat de crèdit i no està adherida a cap fons de garantia d'inversions o fons de garantia de dipòsits. Els projectes d'inversió que es presenten a Ecrowd no són objecte d'autorització ni de supervisió prèvia per la CNMV ni pel Banc d'Espanya, de forma que la informació facilitada pels promotors no ha estat revisada per ells. Tots els moviments de fons d'inversors a Ecrowd s'efectuen mitjançant la plataforma de pagaments Lemon Way, que compta amb la preceptiva autorització del Banc d'Espanya. El rendiment de les inversions pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. Hi ha el risc de pèrdua total o parcial del capital invertit, de no obtenir el rendiment financer esperat i de falta de liquiditat per recuperar les seves inversions. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. Invertint en aquest projecte, vostè manifesta expressament haver rebut, llegit i acceptat les condicions d'inversió en Ecrowd La diversificació activa és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

Més informació: com invertir amb Ecrowd
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Accedeixi amb el meu compte per fer més preguntes. Si no tens compte , registra't aquí.

Inversors

Sergio Manuel

3.000€

Raquel

2.600€

-

2.500€

Miguel Ángel

2.000€

José Ignacio

2.000€

Ana I.

1.700€

Miguel

1.500€

-

1.000€

Pierre

1.000€

Alejandro

1.000€

Ferran

1.000€

Stivens

1.000€

Angel

1.000€

José Antonio

1.000€

Lluís

1.000€

Jorge

1.000€

Pedro

1.000€

José Manuel

1.000€

Agustín

1.000€

Luis

1.000€

Jose Luis

1.000€

José Juan

1.000€

Miguel Angel

1.000€

Esther

1.000€

Albert

1.000€

Sara

1.000€

Guillem

1.000€

Bernabé

1.000€

José Maria

1.000€

Lena

700€

Ramón

700€

Salvador

600€

Jaime

550€

Lorenzo

500€

Marc

500€

Javier

500€

Rosa

500€

Jordi

500€

Catalina

500€

Maria Elisa

500€

Maria Luisa

500€

Urbano

500€

Detlef

500€

-

500€

Daniel

500€

Maria Angeles

500€

Emilio

500€

Richard

500€

Jordi

500€

Piet

425€

Pedro

400€

Jordi

400€

Josep

400€

Eulogio

400€

Ana

400€

Heike

375€

Iñigo

350€

Salvador

350€

Eloy

300€

Guillermo

300€

Joan

300€

Beatriz

300€

Oguz

275€

David

275€

Manel

250€

Jordi

250€

Sergio

200€

Oriol

200€

Víctor

200€

Sabine

200€

Alvaro

200€

Josep Vicent

200€

Gonzalo

200€

Antonio

200€

Maria Antonia

200€

German

175€

Gerard

150€

Peter M.

150€

Rosa

150€

Enrique

125€

Oriol

125€

Fernando

125€

Guillermo

125€

Jordi

100€

Matthieu

100€

Jesús Maria

100€

Ignacio

100€

Sergi

100€

M. Carmen

100€

Armand J.

100€

Stephan

100€

Alex

100€

Jordi

100€

Josep

100€

Alejandro

100€

Jose Ramon

100€

German

100€

Oscar

100€

Juan Miguel

100€

Manuel

75€

Javier

75€

Igor

75€

Leo

75€

Tamara

75€

Manuel

50€

Marc

50€

Fernando

50€

David

50€

Antonio

50€

Ferran

50€

Jose

50€

Alvaro

50€

Leopoldo

50€

Manuel

50€

Gisela

50€

Joaquin

50€

Rafael

50€

Juan Carlos

50€

Dani

50€

Jesús Manuel

50€

Jesus

50€

Alejandro

50€

Jordi

50€

Jorge Alfredo

50€

Iratxe

50€

Maria José

50€

Juan Carlos

50€

Víctor Gelasio

50€

Vols ser com ells?

Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.

Encara no hi ha actualitzacions