Energía solar y depuración de aguas para nuevo albergue ecológico - La Granja de Flix

Energia

Estat: Préstec amortitzat

 

Import : 120.250€

Interès anual:  

Quotes mensuals: 84

Inversors: 146


100% 100%

Impacte positiu generat

Finançament col·lectiu de la instal·lació fotovoltaica aïllada i del sistema de depuració d'aigües de l'alberg ecològic "La Granja de Flix".

Resum del projecte:

Finançament col·lectiu de la instal·lació fotovoltaica aïllada i del sistema de depuració d'aigües del nou alberg ecològic "La Granja de Flix".Estat actual del projecte:

Recaptació completada amb èxit en data 16/08/2017. S'estan realitzant els últims tràmits de la seva validació legal de cara a la formalització del contracte de préstec col·lectiu.


 

DESCRIPCIÓ:

Préstec col·lectiu per finançar la instal·lació d'autoconsum d'energia solar i el sistema de depuració d'aigües d'un nou alberg ecoturístic a Flix (Ribera d'Ebre).

L'única font d'energia elèctrica de La Granja de Flix serà l'obtinguda mitjançant panells solars fotovoltaics amb bateries de suport.

El préstec d'ECrowd! pren com a garantia la totalitat de la instal·lació de generació, acumulació i subministrament elèctric, així com el sistema de depuració d'aigües de l'alberg.

El préstec també compta amb l'afiançament dels dos socis de l'empresa promotora.


 

 

IMPACTE POSITIU:

Turisme sostenible, dinamització econòmica de la comarca, divulgació i protecció del medi ambient. Ús d'energies renovables. Estalvi d'emissions CO2.

 


 

 

TECNOLOGIA:

Les instal·lacions fotovoltaiques aïllades de la xarxa són una modalitat d'instal·lació de producció d'energia elèctrica utilitzades per proveir d'energia elèctrica en zones aïllades en les que seria molt complicat o excessivament car tenir un punt de connexió a la xarxa elèctrica. Els usos d'instal·lacions aïllades són molt diversos, i van des del proveïment d'energia a finques amb usos similars als d'una casa convencional o la generació d'energia elèctrica per extreure aigua d'un pou.

 

Les instal·lacions fotovoltaiques aïllades presenten els següents elements principals:

❶ Mòduls fotovoltaics

❷ Quadres de distribució al costat CC

❸ Regulador de càrrega de bateries

❹ Banc de bateries d'emmagatzematge d'energia

❺ Possibles càrregues de CC

❻ Inversor CC / CA

❼ Càrregues CA

 

Aquest tipus d'instal·lacions fotovoltaiques són dimensionades d'acord a les necessitats de consum diari de la instal·lació, així com de l'autonomia requerida per al banc de bateries.

Aquesta instal·lació té una potència nominal de 20,4 kW i compta amb:

  •  

 • 3 inversors Schneider Conext XW 8548

  Com que és una instal·lació solar d'autoconsum completament aïllada, no es veu afectada de cap manera per l' "impost al sol".

   

 • El sistema de depuració d'aigües consisteix en un separador de greixos, la seva corresponent fossa i tota l'obra civil necessària per a la seva implantació.

  Un separador de greixos és un dispositiu que evita que arribin al clavegueram.

  Les aigües entren i es produeix una decantació dels sòlids més pesats que es queden a la part inferior del dipòsit i els greixos animals i detergents en la superior del dipòsit. El tub de sortida d'aigües, està situat a la part intermèdia del separador, amb la qual cosa s'evita que puguin abocar els sòlids pesants i els greixos i detergents.

  És important el seu ús quan els greixos es fan servir en gran quantitat, com a les cuines industrials, perquè són molt difícils de tractar a les estacions de depuració d'aigües residuals.

   

 • L'alberg de La Granja de Flix s'està construint utilitzant proveïdors locals i té previst obrir les seves portes al setembre de 2017. Comptarà amb les següents instal·lacions en la seva primera fase:

  • 13 habitacions de 2 places.
  • 10 habitacions de 8 places.
  • 26 dutxes.
  • Menjador comú.
  • 2 habitacions per a Minusvàlids
 • 48 Bateries TAB 16 OPzS 2000. 2V - 3.010 Ah / C100. 2 bancades de 24.
 • 6 reguladors de càrrega Schneider MPPT 80.600.
 • 72 mòduls SCL policristal·lí 310 Wp
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

videos del projecte
A Ecrowd no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.
Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

Ecrowd és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

Ecrowd no ostenta la condició d'empresa de serveis d'inversió, ni d'entitat de crèdit i no està adherida a cap fons de garantia d'inversions o fons de garantia de dipòsits. Els projectes d'inversió que es presenten a Ecrowd no són objecte d'autorització ni de supervisió prèvia per la CNMV ni pel Banc d'Espanya, de forma que la informació facilitada pels promotors no ha estat revisada per ells. Tots els moviments de fons d'inversors a Ecrowd s'efectuen mitjançant la plataforma de pagaments Lemon Way, que compta amb la preceptiva autorització del Banc d'Espanya. El rendiment de les inversions pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. Hi ha el risc de pèrdua total o parcial del capital invertit, de no obtenir el rendiment financer esperat i de falta de liquiditat per recuperar les seves inversions. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. Invertint en aquest projecte, vostè manifesta expressament haver rebut, llegit i acceptat les condicions d'inversió en Ecrowd La diversificació activa és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

Més informació: com invertir amb Ecrowd
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Accedeixi amb el meu compte per fer més preguntes. Si no tens compte , registra't aquí.

Inversors

Miguel Angel

15.000€

Raquel

4.475€

-

3.600€

Ferran

3.200€

José Maria

3.000€

Benedicte

3.000€

Esther

3.000€

Carlos

3.000€

Miguel Angel

3.000€

Andoni

3.000€

Pierre Emmanuel

3.000€

Àlex

3.000€

Kristophe

2.500€

Francesc

2.500€

Sergio Manuel

2.500€

Julio

2.500€

José Antonio

2.000€

Jordi

2.000€

María Isabel

2.000€

Joan

1.650€

Josep M.

1.500€

Alberto

1.500€

Miguel Ángel

1.500€

Carlos

1.500€

Bernabé

1.500€

Pedro

1.500€

Oscar

1.500€

Manuel

1.250€

Guillem

1.125€

Jaime

1.075€

Jesús M.

1.000€

Montserrat

1.000€

Ramon

1.000€

Judit

1.000€

David

1.000€

Ruben

1.000€

Ferran

1.000€

Ricard

1.000€

José Antonio

1.000€

Francisco

1.000€

Jordi

1.000€

Gonzalo

1.000€

Montserrat

1.000€

Stivens

1.000€

Raül

1.000€

Angel

1.000€

Alejandro

1.000€

Gerard

1.000€

Sabine

725€

Jordi

700€

Heike

650€

Lluís

575€

Nicolás

525€

Toni

525€

Alejandro

500€

Jean-Baptiste

500€

Daniel

500€

Rosa

500€

Alejandro

500€

Margarita

500€

Javier

500€

Jordi

500€

Josep

400€

Carlos

400€

Carlos

400€

Guillermo

350€

Josep Antoni

350€

Gonzalo

350€

Victor

350€

Iñigo

350€

Alvaro

300€

Alejandro

300€

Jose Ramon

300€

Juan Daniel

300€

Rosa

275€

Eñaut

250€

Iñigo

250€

Pedro

250€

Manuel

250€

Josep

250€

Maria Angeles

250€

Iván

250€

Emilio

250€

Manel

250€

Jordi

250€

Ignacio

200€

Lorenzo

200€

Antonio

200€

Joan

200€

Borja

200€

Víctor

200€

Sergio

200€

Manuel

175€

Jose Antonio

175€

Gijsbert Adrianus Johannes

175€

Vicenç

175€

Matthieu

150€

Pedro

150€

Armand J.

100€

Juan

100€

Eloy

100€

Jordi

100€

Peter M.

100€

Jesús Manuel

100€

Diego

100€

Emilio

100€

Sergi

100€

Stephan

100€

Alex

100€

Ricardo

100€

Marc

100€

M. Carmen

100€

Alvaro

100€

Jesús Maria

100€

Joan

75€

Maria José

75€

Jorge

75€

Leo

75€

Rafael

75€

Míriam

75€

Raúl

50€

Víctor Gelasio

50€

Jorge Alfredo

50€

Jesus

50€

Antonio

50€

Gerard

50€

Leopoldo

50€

Oriol

50€

Igor

50€

Amaya

50€

Ferran

50€

Antonio

50€

Noelia

50€

Manuel

50€

Stephen

50€

David

50€

Juan

50€

Antonio

50€

Francisco

50€

Fernando

50€

Joaquin

50€

Santiago

50€

Jordi

50€

Lorena

50€

Manuel

50€

Iratxe

50€

Vols ser com ells?

Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.

Encara no hi ha actualitzacions