Instalación fotovoltaica en Gran Canaria - Agüimes

Energia

Estat: Préstec amortitzat

 

Import : 10.450€

Interès anual:  

Quotes mensuals: 36

Inversors: 48


100% 100%

Impacte positiu generat

Reducció d'emissions de CO2 i impuls a la sostenibilitat i l'economia local.


Resum del projecte:

Finançament col·lectiu d'instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 3,3 kWp.

Finançament col·lectiu per a una instal·lació de generació d'energia fotovoltaica a la coberta de l'edifici d'una fusteria d'alumini, a Gran Canària, per al subministrament d'electricitat, i un sistema de suport elèctric per evitar la manca de subministrament elèctric.

Amb aquesta instal·lació s'aconseguirà una reducció d'emissions de CO2 a l'atmosfera de 4 Ton/any.

Característiques tècniques del projecte:

-         12 Mòduls solar AXIpower AC-330P / 156-72S

-         Inversor Kostal Piko 4,2 (3F)

-         Solar log 300

-         Cympower: inversor, carregador i regulador de 24V / 2.400 W

-         2 Bateries AGM de 250 Ah / 12V


La instal·lació serà executada per Luz Tagoror.


Luz Tagoror neix dins el si de ICEACAN, l'Institut de les Comunitats Energètiques autosuficients de Canàries, com una eina per resoldre tots els problemes tècnics associats a la generació i gestió de l'energia. La seva principal comesa és l'Eficiència Energètica, les instal·lacions fotovoltaiques, i la gestió de compra i venda d'energia. LuzTagoror hereta els principis de ICEACAN "Canvi de model energètic sí, però en mans de la gent", de Ecooo en Eficiència energètica "El kilowatt més barat i més ecològic és el que no es gasta" i de SomEnergia, la voluntat d'aconseguir un model 100% renovable i de manera cooperativa.

 Amb Ecrowd donarem un pas més en aconseguir que persones que no puguin produir energia a casa seva, puguin invertir els seus diners aconseguint un impacte positiu generant energia verda, a la vegada que obtenen una rendibilitat per la seva inversió.


 Garanties:

Aquest préstec col·lectiu pren com a garantia la totalitat de la instal·lació de generació, acumulació i subministrament elèctric a més de la garantia personal del prestatari i propietari de la instal·lació.


Tecnologia:

Panells fotovoltaics: Els panells o mòduls fotovoltaics estan formats per un conjunt de cèl·lules fotovoltaiques que produeixen electricitat a partir de la llum (radiació electromagnètica) que incideix sobre ells mitjançant l'efecte fotoelèctric.

Inversors: L'inversor permet transformar el corrent continu procedent dels panells fotovoltaics en corrent altern per a ser utilitzada en la instal·lació.

Bateries: Permeent aprofitar la potència dels mòduls fotovoltaics per acumular-la i poder subministrar electricitat quan es desitgi. Són sistemes electroquímics basats en reaccions químiques reversibles que tenen lloc al seu interior. A les instal·lacions autònomes cal emmagatzemar l'energia captada durant les hores de captació solar per tal de poder cobrir el subministrament durant les hores en què no hi hagi radiació solar o aquesta sigui insuficient.

Les bateries o acumuladors tenen una funció molt important i fonamental en la durada d'una instal·lació solar fotovoltaica.


A Ecrowd no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.
Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

Ecrowd és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

Ecrowd no ostenta la condició d'empresa de serveis d'inversió, ni d'entitat de crèdit i no està adherida a cap fons de garantia d'inversions o fons de garantia de dipòsits. Els projectes d'inversió que es presenten a Ecrowd no són objecte d'autorització ni de supervisió prèvia per la CNMV ni pel Banc d'Espanya, de forma que la informació facilitada pels promotors no ha estat revisada per ells. Tots els moviments de fons d'inversors a Ecrowd s'efectuen mitjançant la plataforma de pagaments Lemon Way, que compta amb la preceptiva autorització del Banc d'Espanya. El rendiment de les inversions pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. Hi ha el risc de pèrdua total o parcial del capital invertit, de no obtenir el rendiment financer esperat i de falta de liquiditat per recuperar les seves inversions. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. Invertint en aquest projecte, vostè manifesta expressament haver rebut, llegit i acceptat les condicions d'inversió en Ecrowd La diversificació activa és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

Més informació: com invertir amb Ecrowd
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Accedeixi amb el meu compte per fer més preguntes. Si no tens compte , registra't aquí.

Inversors

Alvaro

500€

Mario

500€

Sara

500€

Miguel Ángel

500€

Olga

500€

Jose

500€

Francisco

500€

Fidel

500€

Laurent

500€

Alejandro

500€

Joaquim

500€

José

375€

Javi

325€

Jordi

300€

Silverio

250€

Santiago R.

250€

José Ibán

250€

JoseLuis

250€

Mauricio

250€

Vicente

250€

Pilar

200€

Alberto

200€

Jose Luis

200€

Peter M.

150€

Gerard

150€

Luis Miguel

150€

Juan Luis

100€

Andrea

100€

Raúl

100€

Eñaut

100€

Alvaro

100€

Jordi

75€

Marc

75€

Edgar

50€

Eva

50€

Sergio

50€

Sergio

50€

Antonio

50€

Jose Carlos

50€

Lorenzo

50€

Emöke

50€

David

50€

Antonio

50€

Xavi

50€

Anastasios

50€

Carlos

50€

Aitor

50€

Yanira

50€

Vols ser com ells?

Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.

Encara no hi ha actualitzacions