Energía fotovoltaica para explotación ganadera - GANADEZA - Lalín (Pontevedra)

Energia

Estat: Préstec amortitzat

 

Import : 61.325€

Interès anual:  

Quotes mensuals: 48

Inversors: 121


100% 100%

Impacte positiu generat

Reducció d'emissions de CO2. Actualització d'instal·lacions i impuls econòmic de la zona.

Resum del projecte:       

Finançament col·lectiu d'una instal·lació fotovoltaica per a una explotació ramadera de Lalín (Pontevedra).

Reducció d'emissions de CO2 en 17 tm/any.Descripció del projecte:

Finançament col·lectiu de l'execució d'una instal·lació fotovoltaica de 38 kW a una explotació ramadera de Lalín (Pontevedra, Galícia).

La instal·lació permetrà reduir les emissions de CO2 de la explotació ramadera en 17 Tm/any. 

La instal·lació ha estat desenvolupada per Ecogal i compta amb les següents característiques:

- Potència pic: 39,69 kWp 

- Potència nominal total: 38 kW 

- 148 mòduls Astronergy 270w, policristal·lí 60 cèl·lules

- 2 inversors Trifàsic SMA STP20000TL-30; Pnom.20.0kW. Equip de monitorització i injecció Zero.

- La instal·lació produirà 46.000 kWh / any per a autoconsum.Descripció tècnica

-Panells fotovoltaics: Els panells o mòduls fotovoltaics estan formats per un conjunt de cèl·lules fotovoltaiques que produeixen electricitat a partir de la llum (radiació electromagnètica) que incideix sobre ells mitjançant l'efecte fotoelèctric. a 

- Inversors: L'inversor permet transformar el corrent continu procedent dels panells fotovoltaics en corrent altern per a ser utilitzada en la instal·lació.Garanties addicionals del préstec col·lectiu

Aquest préstec col·lectiu compta a més amb l'aval personal dels màxims responsables de Ganadeza SLU

A Ecrowd no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.
Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

Ecrowd és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

Ecrowd no ostenta la condició d'empresa de serveis d'inversió, ni d'entitat de crèdit i no està adherida a cap fons de garantia d'inversions o fons de garantia de dipòsits. Els projectes d'inversió que es presenten a Ecrowd no són objecte d'autorització ni de supervisió prèvia per la CNMV ni pel Banc d'Espanya, de forma que la informació facilitada pels promotors no ha estat revisada per ells. Tots els moviments de fons d'inversors a Ecrowd s'efectuen mitjançant la plataforma de pagaments Lemon Way, que compta amb la preceptiva autorització del Banc d'Espanya. El rendiment de les inversions pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. Hi ha el risc de pèrdua total o parcial del capital invertit, de no obtenir el rendiment financer esperat i de falta de liquiditat per recuperar les seves inversions. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. Invertint en aquest projecte, vostè manifesta expressament haver rebut, llegit i acceptat les condicions d'inversió en Ecrowd La diversificació activa és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

Més informació: com invertir amb Ecrowd
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Accedeixi amb el meu compte per fer més preguntes. Si no tens compte , registra't aquí.

Inversors

Luz

2.000€

Miguel

2.000€

José Antonio

2.000€

Koert

2.000€

Angel

2.000€

Ignacio

2.000€

Ferran

2.000€

Esther

2.000€

Andrés

2.000€

Raquel

2.000€

Jorge

2.000€

Enrique

2.000€

Marcos

2.000€

Luis Miguel

2.000€

Miguel Angel

2.000€

Miguel Ángel

1.500€

Carlos Javier

1.500€

Francesc

1.300€

Frederic

1.000€

Alejandro

1.000€

Carlos Ilia

1.000€

Iñigo

1.000€

Gabriel

1.000€

David

1.000€

Gerard

1.000€

Laurent

1.000€

-

1.000€

Albert

875€

Jaime

550€

Antonio

500€

Eduardo

500€

Juan Luis

500€

Jordi

500€

Carles

500€

Javier

500€

Marcel

500€

Josep Maria

500€

Olga

500€

Guillem

500€

César

500€

Raúl

500€

Iván

400€

Carlos

400€

Heike

350€

Nicolas

350€

Arnau

300€

Roman

300€

Peter M.

300€

Jordi

300€

Jordi

300€

Enric

300€

Roberto

250€

Francisco

250€

Iñigo

200€

Enrique

200€

Jordi

200€

Víctor

200€

Antonio

200€

Joan

200€

Lorena

200€

Joaquim

200€

Eloy

200€

Eugenio

175€

Alvaro

150€

Míriam

150€

Thaïs

150€

Lluís

150€

Teresa

150€

Joan Marc

125€

Pere Feliu

125€

Armand J.

100€

Alex

100€

Oriol

100€

Leo

100€

Javier

100€

Dídac

100€

Emilio

100€

Alejandro

100€

Agustin

100€

Pere

100€

Manel

100€

Juan

100€

Joan Anton

100€

Guillermo

100€

Rafael

100€

Josep Antoni

100€

Lorenzo

100€

Marc

100€

Ivan

100€

Carles

100€

Llorenç

100€

Urtzi

100€

Victor

100€

Jordi

75€

Adrian

75€

Jesus

75€

Alvaro

75€

Maria Teresa

75€

Jesús Manuel

50€

Jesús Maria

50€

Ignacio

50€

Matthieu

50€

Ignacio

50€

David

50€

Javi

50€

Fernando

50€

Carlos

50€

Antonio

50€

Alina

50€

Marta

50€

Anastasios

50€

Juan Carlos

50€

Héctor

50€

Xosé

50€

Eva

50€

Juan

50€

Víctor Gelasio

50€

Joaquin

50€

Marc

50€

Nil

50€

Jorge

50€

Vols ser com ells?

Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.

Encara no hi ha actualitzacions