Expansión de la línea de establos sostenibles - DERI 7

Energia

Estat: Préstec formalitzat

 

Import : 15.300€

Interès anual:  

Quotes mensuals: 24

Inversors: 32


100% 100%

Impacte positiu generat

Construcció d'estables per a cavalls amb materials respectuosos amb el Medi Ambient.

Nou projecte de construcció d'estables sostenibles per a cavalls dins de la línia "Boxes for happy horses" desenvolupat amb materials respectuosos amb el Medi Ambient i que, a més, suposen una millora de les condicions d'habitabilitat dels equins.

A Aluminis i Serralleria DERI estan compromesos amb el Medi Ambient i treballen amb proveïdors altament qualificats, que respecten les normatives CE.


 

IMPACTE POSITIU

Construcció d'estables per a cavalls amb elements sostenibles i respectuosos amb el Medi Ambient.

 

TECNOLOGÍA

Els cavalls necessiten un estable (box) per poder descansar i refugiar-se del mal temps. Les característiques que ha de tenir són les següents:

 • Ha de ser prou gran per que l’animal pugui maniobrar i estirar-s’hi.
 • Ha de tenir la suficient solidesa.
 • Ha de protegir-los de les inclemències del temps.
 • Ha de tenir un terra agradable per al cavall.
 • Ha de tenir menjadors i abeuradors.
 • Ha de tenir la suficient solidesa perquè l’animal no pugui escapar-se’n.
 • Ha de tenir una coberta.

Els materials que s´utilitzaran són:

Acer S-235JR en tubs i perfils en U: Aquest acer s’utilitza principalment per tot tipus de tub i compleix la normativa EN 10025:90.

L´acer es un material ecològic, gràcies a la seva capacitat per recuperar les seves propietats originals sense perdre la seva capacitat després de fondre’s, és el material més reciclat del món. En construcció, el 99% dels perfils laminats en calent poden ser reutilitzats o reciclats al final de la seva vida útil. Essent flexible i adaptable, la vida útil dels perfils d’acer es poden estendre en edificis rehabilitats i noves construccions. Amb el 100% de la ferralla recuperada, utilitzada com a matèria prima en la indústria de l’acer i amb estalvi energètic entre el 65 i el 95% comparada amb la producció primària, el procés de reciclat contribueix a estalvis en recursos naturals i a una millora mediambiental.

L’anàlisi del Cicle de Vida (ACV) dels perfils d’acer així com la Declaració Ambiental de Producte (EPD-BFS-20130094-IBG1) es realitzen amb la base de dades de la Word Steel Association i la metodologia “taxa de reciclatge al final de la seva vida útil” que té en compta els beneficis mediambientals de la reutilització i el reciclatge. Com s’indica a la norma ISO 14025, aquests ACV han estat revisats per organismes independents per confirmar que tots els càlculs són d’acord a la norma ISO 14040-44.

Fusta tractada a l’autoclau (Tractia): És fusta protegida d’elements xilòfags i putrefacció mitjançant un sistema de tractament Bethell (buit-pressió-buit) amb sals de coure lliures de crom i arsènic.

Aquest tractament es fa servir per fusta de coníferes i, particularment, la fusta de Pinus Sylvestris. Hi ha fustes com l’avet que tot i ser conífera, no admet aquest tipus de tractament en profunditat degut a la seva estructura cel·lular.

La fusta tractada a l’autoclau ofereix principalment les següents avantatges:

 • Protecció contra els agents xilòfags i putrefacció fins a classe d’ús 4.
 • Preu competitiu respecte d’altres opcions.
 • Tractament amb sals de coure lliures de crom i arsènic, segons la normativa europea.
 • Facilitat de trobar tot tipus de seccions amb certificat de traçabilitat.

 


 


Ubicació del projecte
A Ecrowd! no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.
Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

Ecrowd! és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

Ecrowd! no ostenta la condició d'empresa de serveis d'inversió, ni d'entitat de crèdit i no està adherida a cap fons de garantia d'inversions o fons de garantia de dipòsits. Els projectes d'inversió que es presenten a Ecrowd! no són objecte d'autorització ni de supervisió prèvia per la CNMV ni pel Banc d'Espanya, de forma que la informació facilitada pels promotors no ha estat revisada per ells. Tots els moviments de fons d'inversors a Ecrowd! s'efectuen mitjançant la plataforma de pagaments Lemon Way, que compta amb la preceptiva autorització del Banc d'Espanya. El rendiment de les inversions pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. Hi ha el risc de pèrdua total o parcial del capital invertit, de no obtenir el rendiment financer esperat i de falta de liquiditat per recuperar les seves inversions. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. Invertint en aquest projecte, vostè manifesta expressament haver rebut, llegit i acceptat les condicions d'inversió en Ecrowd! La diversificació activa és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

Més informació: com invertir amb Ecrowd!
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Accedeixi amb el meu compte per fer més preguntes. Si no tens compte , registra't aquí.

Inversors

Anna

2.800€

David

2.000€

María Isabel

1.000€

José Maria

1.000€

Aina

1.000€

Oscar

1.000€

José

800€

Ernest

700€

Joan

500€

Jordi

500€

Enrique

500€

Laura

500€

Josep Maria

300€

Carme

300€

Dani

275€

Jordi

225€

Nil

200€

Jordi

200€

Manel

200€

David

200€

Antonio

150€

Maria Antonia

125€

Candido

100€

Jesús

100€

Mar

100€

Rubèn

100€

Sergi

100€

Jesús Manuel

100€

Matthieu

75€

Jesús Maria

50€

Raúl

50€

Xavier

50€

Vols ser com ells?

Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.

Encara no hi ha actualitzacions