Establos para el Club Alforges - Centre Eqüestre Camós - DERI 5

Economia circular

Estat: Préstec formalitzat

 

Import : 20.300€

Interès anual:  

Quotes mensuals: 36

Inversors: 40


100% 100%

Impacte positiu generat

Construcció d'estables per a cavalls amb elements sostenibles i respectuosos amb el Medi Ambient per al Club Alforges - Centre Eqüestre Camós.

 

DESCRIPCIÓ

Projecte de construcció d´estables per a cavalls amb materials respectuosos amb el Medi Ambient per al Club Alforges - Centre Eqüestre Camós.

 

A Aluminis i Serralleria Deri estan compromesos amb el Medi Ambient i treballen amb proveïdors altament qualificats, que respecten les normatives CE.


 

IMPACTE POSITIU

Construcció d'estables per a cavalls amb elements sostenibles i respectuosos amb el Medi Ambient.


 

TECNOLOGÍA

Els cavalls necessiten un estable (box) per poder descansar i refugiar-se del mal temps. Les característiques que ha de tenir són les següents:

 • Ha de ser prou gran per que l’animal pugui maniobrar i estirar-s’hi.
 • Ha de tenir la suficient solidesa.
 • Ha de protegir-los de les inclemències del temps.
 • Ha de tenir un terra agradable per al cavall.
 • Ha de tenir menjadors i abeuradors.
 • Ha de tenir la suficient solidesa perquè l’animal no pugui escapar-se’n.
 • Ha de tenir una coberta.

Els materials que s´utilitzaran són:

Acer S-235JR en tubs i perfils en U: Aquest acer s’utilitza principalment per tot tipus de tub i compleix la normativa EN 10025:90.

L´acer es un material ecològic, gràcies a la seva capacitat per recuperar les seves propietats originals sense perdre la seva capacitat després de fondre’s, és el material més reciclat del món. En construcció, el 99% dels perfils laminats en calent poden ser reutilitzats o reciclats al final de la seva vida útil. Essent flexible i adaptable, la vida útil dels perfils d’acer es poden estendre en edificis rehabilitats i noves construccions. Amb el 100% de la ferralla recuperada, utilitzada com a matèria prima en la indústria de l’acer i amb estalvi energètic entre el 65 i el 95% comparada amb la producció primària, el procés de reciclat contribueix a estalvis en recursos naturals i a una millora mediambiental.

 

L’anàlisi del Cicle de Vida (ACV) dels perfils d’acer així com la Declaració Ambiental de Producte (EPD-BFS-20130094-IBG1) es realitzen amb la base de dades de la Word Steel Association i la metodologia “taxa de reciclatge al final de la seva vida útil” que té en compta els beneficis mediambientals de la reutilització i el reciclatge. Com s’indica a la norma ISO 14025, aquests ACV han estat revisats per organismes independents per confirmar que tots els càlculs són d’acord a la norma ISO 14040-44.

 

Fusta tractada a l’autoclau (Tractia): És fusta protegida d’elements xilòfags i putrefacció mitjançant un sistema de tractament Bethell (buit-pressió-buit) amb sals de coure lliures de crom i arsènic.

Aquest tractament es fa servir per fusta de coníferes i, particularment, la fusta de Pinus Sylvestris. Hi ha fustes com l’avet que tot i ser conífera, no admet aquest tipus de tractament en profunditat degut a la seva estructura cel·lular.

La fusta tractada a l’autoclau ofereix principalment les següents avantatges:

 • Protecció contra els agents xilòfags i putrefacció fins a classe d’ús 4.
 • Preu competitiu respecte d’altres opcions.
 • Tractament amb sals de coure lliures de crom i arsènic, segons la normativa europea.
 • Facilitat de trobar tot tipus de seccions amb certificat de traçabilitat.

 


 

Més informació: com invertir amb ECrowd! 

A ECrowd! no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en rep.

Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

El rendiment dels productes d'inversió pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. En alguns casos, els retorns reals podrien diferir dels previstos. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. La diversificació és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

ECrowd! és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

 


 
A Ecrowd! no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.
Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

Ecrowd! és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

Ecrowd! no ostenta la condició d'empresa de serveis d'inversió, ni d'entitat de crèdit i no està adherida a cap fons de garantia d'inversions o fons de garantia de dipòsits. Els projectes d'inversió que es presenten a Ecrowd! no són objecte d'autorització ni de supervisió prèvia per la CNMV ni pel Banc d'Espanya, de forma que la informació facilitada pels promotors no ha estat revisada per ells. Tots els moviments de fons d'inversors a Ecrowd! s'efectuen mitjançant la plataforma de pagaments Lemon Way, que compta amb la preceptiva autorització del Banc d'Espanya. El rendiment de les inversions pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. Hi ha el risc de pèrdua total o parcial del capital invertit, de no obtenir el rendiment financer esperat i de falta de liquiditat per recuperar les seves inversions. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. Invertint en aquest projecte, vostè manifesta expressament haver rebut, llegit i acceptat les condicions d'inversió en Ecrowd! La diversificació activa és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

Més informació: com invertir amb Ecrowd!
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Accedeixi amb el meu compte per fer més preguntes. Si no tens compte , registra't aquí.

Inversors

Anna

1.800€

Ernest

1.500€

David

1.300€

Jordi

1.225€

Enrique

1.125€

Heike

1.000€

Elisabet

1.000€

Enrique

1.000€

Rosa

1.000€

Manuel

975€

Nil

800€

Juana Maria

550€

Jordi

500€

Roberto

500€

Carme

500€

Manel

500€

Javier

500€

Joan Marc

450€

Josep Maria

400€

Jordi

375€

Mabel

350€

Dani

300€

Iñigo

300€

Oriol

275€

Albert

250€

Jordi

250€

Eñaut

250€

Juan Carlos

250€

Maria Antonia

150€

Míriam

100€

Pere

100€

Jordi

100€

Ramon

100€

Marc

100€

Mar

100€

Rafael

75€

Stephen

75€

Jose Ramon

75€

David

50€

Jesús Manuel

50€

Vols ser com ells?

Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.

Encara no hi ha actualitzacions