Cerramientos exteriores para nuevo edificio de servicios - DERI 4

Economia circular

Estat: Préstec formalitzat

 

Import : 40.000€

Interès anual:  

Quotes mensuals: 36

Inversors: 51


100% 100%

Impacte positiu generat

Evitar emissions de CO2 estimades en 10 Tm/any.

DESCRIPCIÓ

Projecte de fabricació i col·locació de tots els tancaments exteriors de vidre i acer inoxidable, els elements de protecció (baranes) i els de serralleria de l’Edifici de Serveis a la Zona Esportiva del Morrot (Olot).

Els tancaments de vidre de l’edifici seran energèticament molt efectius concretament seran vidres laminats a les 2 cares i de baixa emissivitat Low-E, fabricats amb materials d’última generació, requisits que ja venen prescrits dins del plec de condicions de l’obra en ser una edifici públic.

A Aluminis i Serralleria Deri estan compromesos amb el Medi Ambient i treballem amb proveïdors altament qualificats, que respecten les normatives CE.

 


 

IMPACTE POSITIU

Contribució a que l’edifici sigui més sostenible i eficient energèticament.

La renovació d'aquests elements comportarà un important estalvi energètic així com millorarà el confort de tots els usuaris i personal treballador.

Aquesta millora permetrà evitar unes emissions de CO2 estimades en 10 Tm/any.

 


 

TECNOLOGIA

Vidre de Baixa Emissivitat o “Low-E”: Es tracta d´un acristallament aïllant d’última generació. La baixa “emissivitat” o “low-e” és una barrera que té el vidre en una de les seves cares que reté l’energia infraroja d’ona llarga, és a dir, la calor de l’edifici, i redueix considerablement la transmitància tèrmica i augmenta l’eficiència energètica de l’acristallament.

En aquests vidres es dipositen successivament diverses capes metàl·liques amb alt contingut en plata, donant com a resultat un vidre transparent i incolor. La pèrdua d’energia a través d’un vidre amb capa metàl·lica és redueix en un 70% en relació amb un vidre convencional. Utilitzant un vidre de baix emissivitat es pot arribar a un coeficient d’aïllament equiparable a un mur de maons de més de 30 cm de gruix i, no obstant això, per la seva transparència, no és

distingeix visualment d’un acristallament normal.

 

Vidre laminat: Consisteix en la unió de 2 o més vidres (làmines) a través de la utilització d’una cola especial anomenada polivinil butiral o PVB, un material plàstic amb excel·lents qualitats d’adherència, elasticitat, transparència i resistència. Amb això es dota al tancament d’una millora en l’aïllament acústic i també en la seguretat. Això últim és degut a que si per qualsevol motiu es trenca el vidre, els trossos de vidre no cauen, sinó que continuen adherits a la resistent cola PVB (com succeeix amb els vidres dels cotxes), D’aquesta manera s’aporta protecció enfront possibles intrusos en la vivenda o edifici, i també es prevenen accidents, doncs no hi ha risc de tallar-se o clavar-se un tros de vidre.

 


 

Més informació: com invertir amb ECrowd! 

A ECrowd! no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en rep.

Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

El rendiment dels productes d'inversió pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. En alguns casos, els retorns reals podrien diferir dels previstos. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. La diversificació és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

ECrowd! és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

 


 
A Ecrowd! no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.
Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

Ecrowd! és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

Ecrowd! no ostenta la condició d'empresa de serveis d'inversió, ni d'entitat de crèdit i no està adherida a cap fons de garantia d'inversions o fons de garantia de dipòsits. Els projectes d'inversió que es presenten a Ecrowd! no són objecte d'autorització ni de supervisió prèvia per la CNMV ni pel Banc d'Espanya, de forma que la informació facilitada pels promotors no ha estat revisada per ells. Tots els moviments de fons d'inversors a Ecrowd! s'efectuen mitjançant la plataforma de pagaments Lemon Way, que compta amb la preceptiva autorització del Banc d'Espanya. El rendiment de les inversions pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. Hi ha el risc de pèrdua total o parcial del capital invertit, de no obtenir el rendiment financer esperat i de falta de liquiditat per recuperar les seves inversions. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. Invertint en aquest projecte, vostè manifesta expressament haver rebut, llegit i acceptat les condicions d'inversió en Ecrowd! La diversificació activa és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

Més informació: com invertir amb Ecrowd!
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Accedeixi amb el meu compte per fer més preguntes. Si no tens compte , registra't aquí.

Inversors

Marc

2.125€

Anna

2.000€

Ernest

2.000€

Enrique

2.000€

David

2.000€

Elisabet

2.000€

Luz

2.000€

Antonio

1.700€

Jordi

1.500€

Mireia

1.500€

Griselda

1.500€

Carme

1.500€

Natividad

1.500€

Alejandro

1.000€

Rosa

1.000€

Heike

1.000€

David

1.000€

M. Àngels

1.000€

Detlef

1.000€

Joan

1.000€

Josep

800€

Joan Francesc

600€

Eduardo

600€

Javier

500€

Carlos

500€

Cyril

500€

Jordi

500€

Alejandro

500€

Jose Ignacio

500€

Jaime

500€

Manel

400€

Santiago

400€

Dani

400€

Roman

300€

Joan Marc

300€

Ricardo

300€

Manuel

250€

Albert

250€

Sabine

250€

Antonio

200€

Sergi

200€

Alfonso

175€

Maria Antonia

150€

Sergi

100€

Jordi

100€

Jesús Manuel

100€

Antonio

75€

Aitor

75€

Jose María

50€

David

50€

Jordi

50€

Vols ser com ells?

Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.

Encara no hi ha actualitzacions