Productos sostenibles para el sector HORECA - DALIA

Economia circular

Estat: Préstec amortitzat

 

Import : 15.300€

Interès anual:  

Quotes mensuals: 24

Inversors: 22


100% 100%

Impacte positiu generat

Adaptació i desenvolupament de productes a base de matèries primeres que minimitzin l'impacte mediambiental.

DESCRIPCIÓ:

Finançament de noves línies de productes sostenibles i reciclables per al sector HORECA, com tovallons ecològics, fundes per a coberts i estovalles individuals reutilitzables.

Es tracta d'utilitzar, per una banda, materials basats en fibra de fusta de boscos certificats pel FSC que es gestionen responsablement, i també un altre tipus de materials sostenibles com tintes i pigments basats en aigua i que per tant no tenen productes químics nocius. Així mateix, utilització de vidre reutilitzat, cartró reciclat, pell reciclada i bagàs compostable -que es fabrica a partir del material sobrant de la producció de sucre, i al qual se li dóna un nou ús. També s'empra midó de blat de moro en la fabricació de bioplàstics com ara el PLA.

La petjada de carboni d'aquests materials és baixa i permeten protegir els boscos i la biodiversitat. El Consell d'Administració Forestal (en anglès: Forest Stewardship Council (FSC)), més conegut per les seves sigles en anglès FSC, és una organització no governamental d'acreditació i certificació amb seu a Bonn, Alemanya. La missió oficial del Consell és "Promoure l'ús ambientalment apropiat, socialment benèfic i econòmicament viable dels boscos del món". Les persones o organismes interessats en el consum sostenible de fusta, paper o altres derivats forestals poden obtenir una certificació FSC dels seus productes. La certificació FSC és també utilitzada per demostrar una gestió sostenible dels boscos. A través de processos consultius, la FSC desenvolupa estàndards i polítiques per a la gestió sostenible dels boscos, a més d'acreditar entitats certificadores per avaluar els candidats a la certificació forestal.

 


 

 

 

 


 

videos del projecte

Presentació dels serveis de Dàlia
A Ecrowd! no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.
Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

Ecrowd! és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

Ecrowd! no ostenta la condició d'empresa de serveis d'inversió, ni d'entitat de crèdit i no està adherida a cap fons de garantia d'inversions o fons de garantia de dipòsits. Els projectes d'inversió que es presenten a Ecrowd! no són objecte d'autorització ni de supervisió prèvia per la CNMV ni pel Banc d'Espanya, de forma que la informació facilitada pels promotors no ha estat revisada per ells. Tots els moviments de fons d'inversors a Ecrowd! s'efectuen mitjançant la plataforma de pagaments Lemon Way, que compta amb la preceptiva autorització del Banc d'Espanya. El rendiment de les inversions pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. Hi ha el risc de pèrdua total o parcial del capital invertit, de no obtenir el rendiment financer esperat i de falta de liquiditat per recuperar les seves inversions. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. Invertint en aquest projecte, vostè manifesta expressament haver rebut, llegit i acceptat les condicions d'inversió en Ecrowd! La diversificació activa és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

Més informació: com invertir amb Ecrowd!
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Accedeixi amb el meu compte per fer més preguntes. Si no tens compte , registra't aquí.

Inversors

Sergi

3.000€

Elisenda

2.000€

Rita

1.500€

Ernest

1.500€

Rosa

1.000€

Heike

1.000€

Cyril

700€

Ramon

700€

Josep

500€

M. Àngels

500€

Carme

500€

Javier

500€

Joan Marc

300€

Raül

300€

Carlos

250€

Ignacio

250€

Albert

250€

Pere

250€

Jordi

100€

Luis

100€

Noelia

50€

Jesús Manuel

50€

Vols ser com ells?

Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.

Encara no hi ha actualitzacions