Renove de camioneta de reparto - CARBÒNIQUES OLOT - Olot

Mobilitat

Estat: Préstec amortitzat

 

Import : 61.600€

Interès anual:  

Quotes mensuals: 36

Inversors: 8


100% 100%

Impacte positiu generat

Substitució d'una camioneta de repartiment antiga per una altra més moderna, que contaminarà menys i que generarà menors emissions de CO2, òxids de nitrogen i partícules.

DESCRIPCIÓ:

Finançament col·lectiu de l’adquisició de d'una nova camioneta més eficient, per a la seva flota de repartiment de begudes, model Mitsubishi Fuso. 

El grup d'empreses BALLÓ - CARBÒNIQUES OLOT està immers en un pla de substitució de tots els seus vehicles per altres més respectuosos amb el medi ambient.

 


 

L'empresa del mateix grup BALLÓ SA ha sol·licitat en altres ocasions el finançament de projectes a Ecrowd!. Abans d'invertir en aquest projecte, comprova si has prestat anteriorment a aquest grup d'empreses, per tenir-ho en compte de cara a la diversificació de la teva cartera d'inversions.A Ecrowd no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.
Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

Ecrowd és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

Ecrowd no ostenta la condició d'empresa de serveis d'inversió, ni d'entitat de crèdit i no està adherida a cap fons de garantia d'inversions o fons de garantia de dipòsits. Els projectes d'inversió que es presenten a Ecrowd no són objecte d'autorització ni de supervisió prèvia per la CNMV ni pel Banc d'Espanya, de forma que la informació facilitada pels promotors no ha estat revisada per ells. Tots els moviments de fons d'inversors a Ecrowd s'efectuen mitjançant la plataforma de pagaments Lemon Way, que compta amb la preceptiva autorització del Banc d'Espanya. El rendiment de les inversions pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. Hi ha el risc de pèrdua total o parcial del capital invertit, de no obtenir el rendiment financer esperat i de falta de liquiditat per recuperar les seves inversions. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. Invertint en aquest projecte, vostè manifesta expressament haver rebut, llegit i acceptat les condicions d'inversió en Ecrowd La diversificació activa és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

Més informació: com invertir amb Ecrowd
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Accedeixi amb el meu compte per fer més preguntes. Si no tens compte , registra't aquí.

Inversors

-

50.000€

-

3.500€

Ernest

3.000€

-

3.000€

Carme

1.000€

Carme

500€

-

500€

Jordi

100€

Vols ser com ells?

Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.

Encara no hi ha actualitzacions