Aislamiento térmico interior para vivienda unifamiliar - FUSTERIA CANO 10 - Maçanet

Energia

Estat: Préstec amortitzat

 

Import : 20.400€

Interès anual:  

Quotes mensuals: 39

Inversors: 27


100% 100%

Impacte positiu generat

Aïllament interior d’habitatge unifamiliar mitjançant l'ús de fusta ecològica certificada, obtinguda de boscos d'explotació sostenible.

DESCRIPCIÓ

En aquest projecte de FUSTERIA CANO presentem la continuació de l'actuació per a la sostenibilitat d'un habitatge a Maçanet de la Selva, ara es tracta de finalitzar tot l´acondicionament interior per tal de garantir el màxim de confort i d´eficiència energètica en el conjunt de l'habitatge.

Amb totes aquestes mesures s´aconseguirà un alt grau d´eficiència energètica, i es millorarà la gestió energètica general de l'habitatge. Els residents i usuaris de la casa no sols tindran a la seva disposició un espai que requereix poc manteniment, sinó que, a més, les condicions de confort i poca humitat de l'habitatge contribuiran d'una manera positiva a millorar la qualitat ambiental interior.Aquesta empresa ha sol·licitat en altres ocasions el finançament de projectes a Ecrowd!. Abans d'invertir en aquest projecte, comprova si has invertit anteriorment en aquesta empresa, per tenir-ho en compte de cara a la diversificació de la teva cartera d'inversions.

 


IMPACTE POSITIU

Aïllament interior d’un habitatge unifamiliar mitjançant l'ús de fusta ecològica certificada, obtinguda de boscos d'explotació sostenible.

 

TECNOLOGIA

La fusta és un material natural, sa, renovable i recuperable al final del seu cicle de vida. Això fa que sigui un material molt recomanable en la construcció.

Presenta molt bones característiques tècniques i biològiques; és especialment interessant per la seva capacitat de regular les característiques higrotèrmiques de l'interior dels edificis en presentar una estructura "viva" formada per microconductes buits paral·lels que són capaços d'absorbir i evaporar l'aigua de l'ambient.

És a més un material tradicional i de gran qualitat que proporciona qualitats tan importants com la calidesa de les superfícies (és molt estable enfront dels canvis de temperatura). A més és un material "sa", que no produeix danys a la salut humana ni el medi ambient (en absència de tractaments o sense aglomerar amb altres productes) i cal que aquesta important qualitat es mantingui utilitzant substàncies naturals i saludables en tots els casos (cues per formar taulers, protectors i acabats de la fusta).

El coeficient de conductivitat tèrmica és molt baix, 400 vegades inferior a l'acer i 12 vegades inferior al formigó, a més la dilatació tèrmica és molt baixa (un gran avantatge enfront de les fusteries d'alumini i PVC). El comportament davant el foc de la fusta presenta qualitats molt interessants: no emet gasos tòxics durant la combustió i l'estabilitat de l'estructura es manté durant períodes més llargs que altres materials com l'acer (hi ha materials per augmentar les prestacions en cas necessari, com vernissos intumescents).

El Consell d'Administració Forestal o Forest Stewardship Council, més conegut per les seves sigles en anglès FSC, és una organització no governamental d'acreditació i certificació amb seu a Bonn, Alemanya.

La missió oficial del Consell és "Promoure la gestió ambientalment apropiada, socialment benèfica i econòmicament viable dels boscos del món". Les persones o organismes interessats en el consum sostenible de fusta, paper o altres derivats forestals poden obtenir un certificat FSC dels seus productes. La certificació FSC és també utilitzada per demostrar una gestió sostenible dels boscos.

Per mitjà de processos consultius, la FSC desenvolupa estàndards i polítiques per a la gestió sostenible dels boscos, a més d'acreditar entitats certificadores per avaluar els candidats a la certificació forestal. 


videos del projecte

Presentació de Fusteria Cano al programa de TV3 "Empreses de referència"
A Ecrowd no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.
Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

Ecrowd és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

Ecrowd no ostenta la condició d'empresa de serveis d'inversió, ni d'entitat de crèdit i no està adherida a cap fons de garantia d'inversions o fons de garantia de dipòsits. Els projectes d'inversió que es presenten a Ecrowd no són objecte d'autorització ni de supervisió prèvia per la CNMV ni pel Banc d'Espanya, de forma que la informació facilitada pels promotors no ha estat revisada per ells. Tots els moviments de fons d'inversors a Ecrowd s'efectuen mitjançant la plataforma de pagaments Lemon Way, que compta amb la preceptiva autorització del Banc d'Espanya. El rendiment de les inversions pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. Hi ha el risc de pèrdua total o parcial del capital invertit, de no obtenir el rendiment financer esperat i de falta de liquiditat per recuperar les seves inversions. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. Invertint en aquest projecte, vostè manifesta expressament haver rebut, llegit i acceptat les condicions d'inversió en Ecrowd La diversificació activa és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

Més informació: com invertir amb Ecrowd
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Accedeixi amb el meu compte per fer més preguntes. Si no tens compte , registra't aquí.

Inversors

Carme

9.750€

Ramon

2.750€

Míriam

2.150€

Ernest

1.000€

Catalina

500€

Carme

500€

M. Àngels

500€

Jordi

500€

Josep

500€

Carlos

400€

Rosa

300€

Miguel

200€

Javier

200€

Joan Marc

200€

Ester

150€

Luis Miguel

100€

Santiago

100€

Matthieu

75€

Jordi

75€

Xabier

75€

Antonio

75€

Jordi

50€

Jesús Manuel

50€

Alina

50€

Jordi

50€

Alberto

50€

Beatriz

50€

Vols ser com ells?

Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.

Encara no hi ha actualitzacions