Mobiliario de madera sostenible para el Hotel Reimar - FUSTERIA CANO 7 - Sant Antoni de Calonge

Energia

Estat: Préstec amortitzat

 

Import : 30.000€

Interès anual:  

Quotes mensuals: 36

Inversors: 45


100% 100%

Impacte positiu generat

Projecte de renovació de mobiliari amb fustes sostenibles per a l'Hotel Reimar de Sant Antoni de Calonge (Baix Empordà).

DESCRIPCIÓ:

Projecte de renovació de mobiliari amb fustes sostenibles per a l'Hotel Reimar de Sant Antoni de Calonge (Baix Empordà).

Com és habitual amb FUSTERIA CANO, el projecte es durà a terme amb materials d'alta qualitat, seleccionats meticulosament per respectar el medi ambient i la sostenibilitat, durant tot el procés, tant des de l'adquisició dels materials fins al reciclatge final dels productes substituïts.


 

IMPACTE POSITIU:

Utilització de fustes d'origen sostenible certificat. 

videos del projecte

Presentació de Fusteria Cano al programa de TV3 "Empreses de referència"
A Ecrowd no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.
Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

Ecrowd és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

Ecrowd no ostenta la condició d'empresa de serveis d'inversió, ni d'entitat de crèdit i no està adherida a cap fons de garantia d'inversions o fons de garantia de dipòsits. Els projectes d'inversió que es presenten a Ecrowd no són objecte d'autorització ni de supervisió prèvia per la CNMV ni pel Banc d'Espanya, de forma que la informació facilitada pels promotors no ha estat revisada per ells. Tots els moviments de fons d'inversors a Ecrowd s'efectuen mitjançant la plataforma de pagaments Lemon Way, que compta amb la preceptiva autorització del Banc d'Espanya. El rendiment de les inversions pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. Hi ha el risc de pèrdua total o parcial del capital invertit, de no obtenir el rendiment financer esperat i de falta de liquiditat per recuperar les seves inversions. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. Invertint en aquest projecte, vostè manifesta expressament haver rebut, llegit i acceptat les condicions d'inversió en Ecrowd La diversificació activa és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

Més informació: com invertir amb Ecrowd
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Accedeixi amb el meu compte per fer més preguntes. Si no tens compte , registra't aquí.

Inversors

Carme

6.700€

Laura

3.000€

Ramon

2.475€

Ferran

2.000€

Míriam

1.550€

Ernest

1.500€

Jordi

1.000€

Alejandro

1.000€

Jordi

1.000€

Jordi

750€

Igor

600€

Roberto

500€

Javier

500€

Alfons

500€

Enric

500€

Lorenzo

500€

Catalina

500€

M. Àngels

500€

Carme

500€

Joan Marc

450€

Jordi

400€

Eduardo

400€

Gerard

350€

Carlos Javier

350€

Josep

300€

Josep Maria

300€

Manel

250€

Manuel

175€

Ester

150€

Guillermo

125€

Marc

100€

Urtzi

100€

Marc

100€

Armand J.

100€

Oriol

100€

Jesús Manuel

100€

Antonio

100€

Albert

100€

Antonio

75€

David

50€

Fernando

50€

Rosa Maria

50€

Jesús Maria

50€

Adrian

50€

Stephan

50€

Vols ser com ells?

Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.

Encara no hi ha actualitzacions