Instalación doméstica de autoconsumo con baterías - Olot

Energia

Estat: Préstec amortitzat

 

Import : 12.475€

Interès anual:  

Quotes mensuals: 36

Inversors: 67


100% 100%

Impacte positiu generat

Reducció de la dependència energètica d'una família, que aposta per l'autoconsum fotovoltaic.

Finançament col·lectiu a un particular de l'adquisició i instal·lació d'una bateria d'acumulació d'energia elèctrica i l'ampliació de l'actual camp fotovoltaic del seu habitatge.Detalls de la instal·lació: 

Es tracta d'una bateria Sonnen de 4 Kw amb inversor integrat de 1,5 kW. 

Es complementa amb un inversor de 5 kW per a la seva adaptació a la instal·lació existent de plaques fotovoltaiques. 

Estudi i projecte realitzat per l'enginyeria Webatt

A Ecrowd no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.
Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

Ecrowd és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

Ecrowd no ostenta la condició d'empresa de serveis d'inversió, ni d'entitat de crèdit i no està adherida a cap fons de garantia d'inversions o fons de garantia de dipòsits. Els projectes d'inversió que es presenten a Ecrowd no són objecte d'autorització ni de supervisió prèvia per la CNMV ni pel Banc d'Espanya, de forma que la informació facilitada pels promotors no ha estat revisada per ells. Tots els moviments de fons d'inversors a Ecrowd s'efectuen mitjançant la plataforma de pagaments Lemon Way, que compta amb la preceptiva autorització del Banc d'Espanya. El rendiment de les inversions pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. Hi ha el risc de pèrdua total o parcial del capital invertit, de no obtenir el rendiment financer esperat i de falta de liquiditat per recuperar les seves inversions. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. Invertint en aquest projecte, vostè manifesta expressament haver rebut, llegit i acceptat les condicions d'inversió en Ecrowd La diversificació activa és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

Més informació: com invertir amb Ecrowd
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Accedeixi amb el meu compte per fer més preguntes. Si no tens compte , registra't aquí.

Inversors

Josep

500€

Enrique

500€

Javier

500€

Enric

500€

Jordi

500€

Jaime

500€

Antonio

500€

Raquel

500€

Oscar

500€

Carlos

500€

Jordi

500€

Ricard

500€

Miguel

500€

Carlos

400€

Ferran

400€

Nicolas

250€

Marcel

250€

Eduardo

250€

Stephen

200€

Joan

200€

Alberto

200€

Félix

200€

Miquel

200€

Carlos

175€

Manel

150€

Gerard

150€

Annabel

125€

Roberto

100€

Alejandro

100€

Alvaro

100€

Urtzi

100€

Enrique

100€

Franc

100€

Jordi

100€

Silvia

100€

Alvaro

100€

Joan Anton

100€

Guillermo

100€

Ricardo

100€

Jordi

100€

Sergi

100€

Dani

100€

Jordi

75€

Pere

75€

Alina

75€

David

50€

Noelia

50€

Enric

50€

Joaquin

50€

Vicente

50€

Lorenzo

50€

Víctor M.

50€

Jesús Manuel

50€

Dolores

50€

Jose Angel

50€

Antonio

50€

Xosé

50€

Marc

50€

Edgar

50€

Raúl

50€

Raul

50€

Jesús Maria

50€

Ferran

50€

Eloy

50€

Andres

50€

Ernest

50€

Marc

50€

Vols ser com ells?

Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.

Encara no hi ha actualitzacions