Red de fibra óptica para Bigues i Riells - BALLÚS INFORMÀTICA (Goufone-3)

Comunitats

Estat: Préstec amortitzat

 

Import : 66.950€

Interès anual:  

Quotes mensuals: 36

Inversors: 142


100% 100%

Impacte positiu generat

Millora de l'entorn i desenvolupament de l'economia local.

Resum del projecte:

Finançament col·lectiu per a realitzar el desplegament de la fibra òptica al municipi de Bigues i Riells (Vallès Oriental).

La intenció de Ballús - Goufone és arribar sempre al màxim d'usuaris prioritzant uns criteris d'eficiència de recursos així com de demanda del producte. Així mateix es revisa les previsions de la competència dins de la xarxa de comuns per poder arribar sempre al màxim nombre de municipis possible, i evitar duplicar cablejat en zones, i en canvi deixar pobles desatesos.

Amb aquest préstec col·lectiu es podran connectar a la xarxa de fibra òptica 180 noves llars i comerços de la localitat, de les quals 84 actualment estan ja en llista d'espera, i que aconseguiran una gran millora en la qualitat de les seves telecomunicacions.


L’impacte en el municipi s’evidencia per els sols fet d’implicar una millora significativa en les comunicacions dels seus habitants.

En primera instancia facilita que les empreses puguin mantenir les seves seus o s’hi instal·lin de nou, de manera que s’eviti la migració de les mateixes cap a una zona industrial amb millors comunicacions. Implicant el desenvolupament econòmic del teixit empresarial del municipi amb la conseqüent millora de l’ocupació.

A nivell d’usuari domèstic permet el desenvolupament del teletreball amb una fiabilitat destacable, per a poder millorar la vida familiar convidada amb el treball. Així com l’accés a la informació per els joves estudiants en les mateixes condicions dels seus companys que habiten en les zones més urbanes.

Pel què fa el medi ambient, al respectar sempre les canalitzacions existents dins el màxim possible, no es genera cap impacte ambiental per a la poblacióGaranties:

Aquest préstec col·lectiu compta amb la garantia personal i il·limitada de la societat sol·licitant, i a més a més amb la consolidació solidaria dels 2 socis de l'empresa.


Informem, donada l'estreta relació entre Ballús Informàtica i Goufone, que aquesta última ha sol·licitat anteriorment el finançament d'altres projectes en Ecrowd !.

Abans d'invertir en aquest projecte, comprova si has invertit en algun dels anteriors d'aquesta empresa, per tenir-ho en compte de cara a la diversificació de la cartera d'inversions.


Tecnologia:

L´infraestructura anomenada FTTH (Fiber To The Home) es troba emmarcada dins les tecnologies FTTx:

-         FTTN. Desplegament de fibra fins al node de la zona o població.

-         FTTC. Desplegament de fibra fins a l’illa d’edificis.

-         FTTB. Desplegament de fibra fins als edificis/blocs de pisos.

-         FTTH. Desplegament de fibra fins a cada llar.

D’aquestes 4 la FTTH es l’única que arriba fibra REAL fins a la llar i que permet unes garanties de servei i ample de banda molt superiors a les anteriors ja que les altres l’arribada fins a la llar la fan mitjançant coure o coaxial.

Aquesta tecnologia permet arribar amb fibra fins a cada llar amb el major aprofitament de fibres en una població, gràcies a la tecnologia GPON o EPON que permet agregar fins a 128 usuaris a una sola fibra de sortida de la central.

El desplegament consta de diferents parts, el desplegament de la troncal fins arribar al municipi, el node d’agregació, la troncal i xarxa de distribució dins el municipi i el tram final d’usuari que anomenarem DROP.

El desplegament troncal fins al municipi és el cable que permet connectar diferents poblacions, pot venir de varies formes, via pels existents, via canalització existent, via canalització d’aigua de boca existent o en alguns casos on encara no és viable fer arribar aquest cable directament mitjançant un radioenllaç de gran capacitat. Aquest cable troncal generalment anirà des del node d’agregació més pròxim fins al node d’agregació de la població.

El node d’agregació és el punt on es concentraran totes les fibres dels usuaris, depenent de la distància des del node d’agregació més pròxim caldrà que tinguem electrònica GPON instal·lada o podrà ser un punt totalment passiu.

La xarxa troncal i distribució dins el municipi és l’estesa de cablejat fins al node d’agregació que s’instal·li fins a les CTO3 (Les caixes on es connectaran els usuaris). Aquesta xarxa pot ser instal·lada tant per canalització existent com per façana seguint el traçat actual dels cables de coure.

El DROP només s’instal·larà quan l’usuari en qüestió decideixi contractar els serveis i per tant serà la instal·lació des del CTO fins al punt de servei de l’usuari.

En principi, d’obra civil no cal fer-ne a no ser que les canalitzacions estiguin obstruïdes.

FTTx = s’enten el grup de diferents tecnologies (FTTN, FTTX, FTTB, FTTH)

Entenem per electrònica GPON, la Xarxa òptica passiva amb capacitat de 1.000Mb


A Ecrowd no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.
Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

Ecrowd és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

Ecrowd no ostenta la condició d'empresa de serveis d'inversió, ni d'entitat de crèdit i no està adherida a cap fons de garantia d'inversions o fons de garantia de dipòsits. Els projectes d'inversió que es presenten a Ecrowd no són objecte d'autorització ni de supervisió prèvia per la CNMV ni pel Banc d'Espanya, de forma que la informació facilitada pels promotors no ha estat revisada per ells. Tots els moviments de fons d'inversors a Ecrowd s'efectuen mitjançant la plataforma de pagaments Lemon Way, que compta amb la preceptiva autorització del Banc d'Espanya. El rendiment de les inversions pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. Hi ha el risc de pèrdua total o parcial del capital invertit, de no obtenir el rendiment financer esperat i de falta de liquiditat per recuperar les seves inversions. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. Invertint en aquest projecte, vostè manifesta expressament haver rebut, llegit i acceptat les condicions d'inversió en Ecrowd La diversificació activa és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

Més informació: com invertir amb Ecrowd
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Accedeixi amb el meu compte per fer més preguntes. Si no tens compte , registra't aquí.

Inversors

Alejandro

10.000€

Paqui

3.000€

Elia

3.000€

Antonio

3.000€

Raquel

2.000€

Bernabé

2.000€

Jordi

2.000€

Mabel

2.000€

David

1.500€

Amaya

1.500€

Jaime Alberto

1.200€

Miguel Ángel

1.025€

Ricard

1.000€

Ruben

1.000€

David

1.000€

Albert

1.000€

Heike

1.000€

Jose

1.000€

Xavier

1.000€

Daniel

1.000€

Antonio

1.000€

Dionisio

1.000€

Ernesto

1.000€

Francesc

1.000€

Joan

1.000€

Jon B.

1.000€

Jose Luis

800€

Josep M.

800€

Detlef

650€

Carlos

625€

Gerard

575€

Daniel

550€

Miguel

525€

Jordi

500€

Enrique

500€

Luis Miguel

500€

Alejandro

500€

Laura

500€

Raül

450€

Enric

375€

Roger

350€

Jorge

325€

Jordi

300€

Juan Luis

300€

Eduardo

300€

Dani

300€

Nacho

300€

Oriol

300€

Javier

300€

Rosa

300€

Miquel

250€

José Antonio

250€

Ivan

250€

Jesús

250€

Arnau

250€

Jordi

250€

Josep Maria

250€

Oscar

250€

Sera

250€

Annabel

225€

Manel

200€

Antonio

200€

Josep

200€

César

200€

Gerard

200€

Jonatan

200€

Víctor

200€

Joan

175€

Ricardo

175€

Pau

150€

Rafael

150€

Juan

150€

Borja

150€

Thaïs

150€

Antonio

125€

Lorena

125€

Matthieu

100€

Albert

100€

Jordi

100€

Jesús

100€

Miguel

100€

Jordi

100€

Alex

100€

Jose Carlos

100€

Joan Anton

100€

Eñaut

100€

Armand J.

100€

Cristina

100€

Guillermo

100€

M. Carmen

100€

Jordi

100€

David

100€

Gemma

100€

Montse

100€

Carlos

100€

Manuel

100€

Joan Marc

100€

Victor

100€

Ivan

100€

Josep

75€

Alvaro

75€

Santiago

75€

Javier

75€

Stivens

75€

Jesús Manuel

50€

Isabel

50€

Jordi

50€

Stephan

50€

Joaquin

50€

Marc

50€

Jesus

50€

Raul

50€

David

50€

Juan Manuel

50€

Oriol

50€

Jesús Maria

50€

Lorenzo

50€

Vicente

50€

Alina

50€

Carlos

50€

Danel

50€

Marcel

50€

Alfonso

50€

Oscar

50€

Sergi

50€

Eloy

50€

Carlos

50€

Marc

50€

Alberto

50€

Jose Luis

50€

Matias

50€

Sergio

50€

Enric

50€

Carlos

50€

Jaizki

50€

Juan F.

50€

Beatriz

50€

Alberto

50€

Sergi

50€

Josep

50€

Raúl

50€

Sergi

50€

Vols ser com ells?

Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.

Encara no hi ha actualitzacions