Aislamiento térmico y acústico para la ampliación de una escuela pública - DERI 2 - Lladó (Girona)

Educació

Estat: Préstec amortitzat

 

Import : 25.300€

Interès anual:  

Quotes mensuals: 36

Inversors: 23


100% 100%

Impacte positiu generat

Evitar emissions de CO2 estimades en 5 Tm/any.

DESCRIPCIÓ

Segona fase d'un projecte d'eficiència energètica consistent en la instal·lació dels nous tancaments exteriors i dels elements de serralleria de l’ampliació de l’escola pública Montserrat Vayreda de Lladó (Alt Empordà).

 

IMPACTE POSITIU

Contribució a que l’escola sigui més sostenible i eficient energèticament.

La renovació d'aquests elements comportarà un important estalvi energètic així com millorarà el confort de tots els membres de la comunitat educativa: alumnes, personal docent i auxiliar.

Aquesta millora permetrà evitar emissions de CO2 estimades en 5 Tm/any.

 

TECNOLOGIA

Els tancaments i obertures de façana seran tècnicament molt efectius, ja que s´utilitzaran materials d’última generació en eficiència energètica, requisits que vénen demanats dins del plec de condicions de l’obra, en ser una escola pública.  

S´instal·laran finestres que incorporen trencament de pont tèrmic, conjuntament amb vidres de baixa emissivitat.

Ruptura del pont tèrmic (RPT): L’alumini és un excel·lent conductor del fred i de la calor, per això no és eficaç com aïllant tèrmic. Per a solucionar aquest problema, es va desenvolupar la tecnologia coneguda com “ruptura de pont tèrmic” (RPT), que consisteix a evitar que la cara exterior de la finestra i la interior tinguin contacte entre si mitjançant la col·locació d’un separador de goma entre el perfil exterior i el perfil interior, eliminant així la conducció i augmentant l’aïllament del marc i de la fulla. El principal avantatge que aporta el trencament del pont tèrmic és l’estalvi d’energia: s’aconsegueix que a l’hivern el fred de l’exterior no passi dintre de la llar i que a l’estiu l’aire condicionat de l’interior no es perdi en l’exterior. Amb el trencament de pont tèrmic també s’aconsegueix limitar el problema de la condensació. Un altre avantatge que presenta és que millora l’aïllament acústic de la finestra.

Vidre de Baixa Emissivitat o “Low-E”: Es tracta d´una capa de vidre aïllant d’última generació. La baixa “emissivitat” o “low-e” és una barrera que té el vidre en una de les seves cares que reté l’energia infraroja d’ona llarga, és a dir, la calor de l’edifici, i redueix considerablement la transmitància tèrmica i augmenta l’eficiència energètica de la capa de vidre. En aquests vidres es dipositen successivament diverses capes metàl·liques amb alt contingut en plata, donant com a resultat un vidre transparent i incolor. La pèrdua d’energia a través d’un vidre amb capa metàl·lica és redueix en un 70% en relació amb un vidre convencional. Utilitzant un vidre de baixa emissivitat es pot arribar a un coeficient d’aïllament equiparable a un mur de maons de més de 30 cm de gruix i, no obstant això, per la seva transparència, no es distingeix visualment d’un vidre normal.

 


 

Més informació: com invertir amb ECrowd! 

A ECrowd! no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en rep.

Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

El rendiment dels productes d'inversió pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. En alguns casos, els retorns reals podrien diferir dels previstos. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. La diversificació és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

ECrowd! és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.
A Ecrowd no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.
Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

Ecrowd és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

Ecrowd no ostenta la condició d'empresa de serveis d'inversió, ni d'entitat de crèdit i no està adherida a cap fons de garantia d'inversions o fons de garantia de dipòsits. Els projectes d'inversió que es presenten a Ecrowd no són objecte d'autorització ni de supervisió prèvia per la CNMV ni pel Banc d'Espanya, de forma que la informació facilitada pels promotors no ha estat revisada per ells. Tots els moviments de fons d'inversors a Ecrowd s'efectuen mitjançant la plataforma de pagaments Lemon Way, que compta amb la preceptiva autorització del Banc d'Espanya. El rendiment de les inversions pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. Hi ha el risc de pèrdua total o parcial del capital invertit, de no obtenir el rendiment financer esperat i de falta de liquiditat per recuperar les seves inversions. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. Invertint en aquest projecte, vostè manifesta expressament haver rebut, llegit i acceptat les condicions d'inversió en Ecrowd La diversificació activa és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

Més informació: com invertir amb Ecrowd
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Accedeixi amb el meu compte per fer més preguntes. Si no tens compte , registra't aquí.

Inversors

Ernest

3.000€

David

3.000€

Anna

3.000€

Griselda

3.000€

Carme

2.000€

Elisabet

2.000€

Jordi

2.000€

Heike

1.000€

M. Àngels

1.000€

Rosa

1.000€

Albert

750€

Jean-Baptiste

500€

Jordi

500€

Javier

500€

Angel

425€

Jordi

400€

Roman

350€

Jesús Manuel

225€

Sergio

200€

Santiago

150€

Sergi

100€

Oriol

100€

Jordi

100€

Vols ser com ells?

Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.

Encara no hi ha actualitzacions