Com selecciona ECrowd! els projectes a finançar

projecte impacte positiu àmbit social mediambiental

Com selecciona ECrowd els projectes

A l’hora d’engegar un projecte d’inversió, un dels principals handicaps amb els que ens trobem és el d’aconseguir el finançament. Els projectes a finançar d’una empresa que acaba de començar tenen poques possibilitats d’obtenir crèdit bancari, ja que les entitats financeres es decanten per recolzar inversions d’empreses que, o bé ja estan en marxa, o bé que poden demostrar una bona reputació creditícia i un llarg historial en la seva activitat industrial o comercial.

D’altra banda, els bancs poden sol·licitar tota una sèrie de garanties per decidir-se a donar suport a un projecte. Aquestes garanties van des de la personal, que fa referència a la solvència del demandant o als avals dels quals es disposa, fins a un préstec amb garantia real en el qual s’ofereix com a garantia determinats béns o immobles.

A més, abans de demanar finançament a un banc cal tenir clar que, deixant de banda els interessos a pagar, hi ha uns costos afegits que cada entitat financera té el dret de fixar lliurement. Es tracta d’una sèrie de tarifes en forma de comissions que encaririen el préstec i entre les quals estarien, per exemple, la comissió d’estudi, la de seguiment i cobrament, o la comissió per disponibilitat. Tot això a banda dels serveis bancaris addicionals (targetes, assegurances, plans de pensions, etc) que ens poden exigir per a formalitzar un préstec concedit.

Per tot això, determinats tipus de projectes a finançar tenen bastant complicada la tasca d’aconseguir el préstec desitjat ja que en molts casos, és molt difícil d’acomplir els requisits econòmics.  En conseqüència, molts projectes queden oblidats pel camí i moltes grans idees es queden aparcades dins d’un calaix.

ECrowd! és conscient de les dificultats de finançament que molts projectes troben pel camí i vol ajudar-los a poder veure la llum. En concret, ECrowd! recolza aquells bons projectes d’inversió a nivell locals que necessitin captar un préstec i que tinguin una repercussió positiva en el seu entorn, ja sigui per millorar la vida de les persones o les condicions mediambientals. ECrowd! aposta per idees sòlides reafirmades per un bon equip gestor però que, per les seves característiques o per no tenir un historial que oferir,  troben moltes dificultats a l’hora d’ aconseguir finançament pels mètodes tradicionals.

Per aconseguir ser un dels projectes seleccionats per ECrowd! i obtenir finançament, cal passar per dues fases: una primera en la qual és el propi equip de ECrowd! el que s’encarrega de comprovar les dades que aporta l’empresa per procedir a la seva validació i, una segona fase en la qual són empreses externes les que han de donar el vistiplau al projecte. Aquí, i depenent del tipus de projecte, aquestes empreses externes procediran de diferents sectors, ja sigui un assessor tècnic, una empresa d’auditoria o un despatx legal.

 

 

Característiques de la primera fase de selecció d’ Ecrowd! per al finançament d’un projecte 

Per pertànyer a la família de projectes d’ECrowd! que han passat la primera fase de selecció, s’ha de poder demostrar el següent:

  1. Que sigui un projecte que vol tenir un impacte positiu. Per a això, ha de ser un projecte que en la seva realització tingui una influència en el seu entorn, ja sigui en l’àmbit social o el mediambiental.
  1. Solvència. S’ha de comprovar que el projecte pot generar el suficient fluxe de caixa o d’estalvi com per retornar el préstec, tot i amb l’arribada d’un cert imprevist. Feta aquesta comprovació, el següent pas és decidir la quantia del préstec i el termini en el qual serà retornat.
  1. Risc controlat. Són projectes que fan ús d’una tecnologia provada i amb els permisos de construcció perfectament en ordre.

 

  1. Un equip gestor involucrat. Per a ECrowd! és important que els gestors del projecte siguin un equip amb experiència professional demostrada i que, a més, s’involucrin en el finançament del projecte formant part, fins i tot, del col·lectiu d’inversors.

A més d’aquestes característiques, per a ECrowd! és absolutament necessari que l’entitat jurídica que executi el projecte tingui tots els poders per exercir-ho i que, d’altra banda, no tingui deutes pendents ni amb Hisenda ni amb la Seguretat Social.

Alguns exemples de projectes que poden ser finançats per ECrowd!

 

• Renovació eficient en edificis del sistema de calefacció comunitària
• Renovació eficient de sistemes d’il·luminació tant públics com a privats
• Xarxes locals de fibra òptica
• Substitució de vehicles antics per elèctrics en el transport públic
• Intervencions de gestió forestal eficients i respectuoses amb el medi ambient
• Inversions en qualsevol sector dirigides a la reducció del consum d’aigua
• Incorporacions d’energia renovable en qualsevol sector per reduir la despesa energètica

Per poder conèixer més aspectes de la política d’actuació de Ecrowd!, solament heu de registrar-vos a la plataforma i passareu a formar part d’un gran grup de persones que creuen en la possibilitat d’implantar noves formes de finançament i, que aposten per una economia real i allunyada de l’especulació.

 

L’equip de ECrowd!

www.ecrowdinvest.com

Deja un comentario

Todos los campos son obligatoríos. Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable: Ecrowd Invest PFP, S.L.
Finalidad: Alta, Communicaciones, Dar respuesta, Gestionar las dudas o preguntas del interesado.
Legitimación: Consentimiento del interesado
Destinatarios: Para dar cumplimiento al servicio, en algunos casos es necesario la cesión de datos a terceros.
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos así como otros derechos, como se explica en la información adicional
Información adicional: Politica de privacidad (incl. redes sociales y blog)